English   Danish

2011/2012  BA-PT  Psykologiske test

English Title
Psychological Tests

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Efterår 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Annemette Kjærgaard - Institut for Informatik
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende kunne:

Læringsmål
• Identificere og beskrive psykologiske test med hensyn til formål og opbygning, validitet og reliabilitet.
• Identificere og beskrive psykologiske test med hensyn til scoring og tolkning af resultater.
• Diskutere relevante problemstillinger i forbindelse med anvendelsen af test i organisationer, for eksempel i forhold til rekruttering og udvikling af medarbejdere i internationale miljøer, og/eller sammensætning af grupper med bestemte formål som kreativitet, innovation, ledelse og strategi
• Kritisk forholde sig til væsentlige forholds betydning for anvendelse og fortolkning af psykologiske tests i erhvervslivet.
Eksamen
Psykologiske test
Psykologiske test:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Individuel skriftlig hjemmeopgave med udgangspunkt i selvvalgt problemstilling inden for fagets problemstillinger, baseret på relevante dele af fagets pensum. Opgaven skal være bredt funderet i fagets pensum og skal inddrage mindst 2 tests. Omfanget af opgaver er 10 siders eksklusiv eventuelle bilag. Opgaven bedømmes af fagets undervisere med intern censur efter 7-trinsskalaen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

En gennemgang af psykologiske test, med fokus på udvalgte typer af test der anvendes til rekruttering, organisering, konflikthåndtering og udvikling af medarbejderen i organisationen. Kurset indbefatter forskellige typer af psykologiske test.


Undervisningsformer
Den primære undervisningsform er storholdsforelæsninger. Derudover afholdes en workshop som følger et oplæg fra en eller flere foredragsholdere fra erhvervslivet. Endelig indgår de studerendes arbejde med semestertesten i det individuelle arbejde og i gruppearbejde som en vigtig læringsform
Litteratur

Indikativ
(se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Bogkøb

Jackson, C. (2002): Psykologisk Testning. Psykologisk forlag.