English   Danish

2011/2012  BA-REOK  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Regnskab og økonomistyring

English Title
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Regnskab og økonomistyring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Carsten Ørts Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende vil i dette fag blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og anvende regnemodeller til løsning af disse. Samtidig hermed trænes de studerende i at kunne vurdere de præsenterede teoriers forudsætninger og anvendelighed

Den studerende skal være i stand til:
  • At kunne læse og forstå et regnskab.
  • At kunne forstå, beskrive og identificere nøgletal som værktøj til virksomhedsvurderinger.
  • At kunne forstå og beskrive balancestruktur samt finansiering med henholdsvis egen- og fremmedkapital.
  • At kunne forstå og anvende virksomhedsanalysen samt tolke og udlægge de opnåede resultater.
  • At kunne forstå de økonomiske sammenhænge og den økonomiske beslutningstagen i en virksomhed.
  • At kunne vurdere investeringsmuligheder og finansieringsformer samt diskutere fordele og ulemper ved kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden, interne rentefods metode samt tilbagebetalingsmetoden.
  • At kunne anvende fagets teorier og modeller i forhold til virksomhedens kommunikation med såvel interne som eksterne interessenter.
Eksamen
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Regnskab og økonomistyring
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Regnskab og økonomistyring:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer

Studieadministrationen offentliggør en liste over godkendte lommeregnere ved semesterets start.

Eksamination
Eksamen er en 4-timers skriftlig stedprøve med alle skriftlige hjælpemidler samt lommeregner. Ved bedømmelsen medvirker bi-eksaminator.

Ved syge-/omprøven erstattes den skriftlige stedprøve af en mundtlig eksamen i hele pensummet uden forberedelse. Bedømmelsen foretages af to eksaminatorer.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i maj/juni. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
De studerende vil i dette fag blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og anvende regnemodeller til løsning af disse. Samtidig hermed trænes de studerende i at kunne vurdere de præsenterede teoriers forudsætninger og anvendelighed
Undervisningsformer
Undervisningen bygger først og fremmest på forelæsninger, der vil blive gennemført som lærerstyret dialog med relaterede studenterforberedte og studenterpræsenterede cases. Forelæsningerne vil dække de væsentligste emner i pensum og blive understøttet af cases for at illustrere og perspektivere teorien.

Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger
Øvelser: 42
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser):117
Løbende opgaver og fremlæggelser
Eksamensforberedelse:66
Total 7,5 ECTS / 225 SAT
Litteratur
Offentliggøres på CBSLearn inden semesterets start.