English   Danish

2011/2012  DIP-LL  CSR – Kommunikation i kontekst

English Title
CSR – Kommunikation i kontekst

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Villy Dyhr - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
 • Demonstrere fuld forståelse for de centrale begreber og teorier anvendt i faget samt være i stand til at forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder.
 • Kunne anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle praksis-relateret opgaver.
 • Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau.
 • Selvstændigt kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng.
 • Selvstændigt kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng.
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
CSR – Kommunikation i kontekst:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Oktober, Uge 43
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at sætte den studerende i stand til at forstå, arbejde med og håndtere virksomhedens interne og eksterne kommunikation ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv, særligt i relation til virksomhedens sociale ansvar, CSR. Formålet er således at gøre de studerende til reflekterende praktikere indenfor området virksomhedskommunikation. Fagets formål er, at:

 • give en introduktion til en række klassiske og nyere teorier, begreber og modeller inden for feltet ’virksomhedskommunikation’
 • udvikle en forståelse for, hvorledes intern og ekstern kommunikation kan spille sammen og have en betydning for udviklingen af såvel virksomhedens identitet som dens image
 • bidrage til kritisk refleksion af de enkelte teorier, begreber og modellers anvendelighed til at beskrive, analysere og vurdere konkrete kommunikationsproblemer i/omkring virksomheder

Faget belyser de strategiske og organisatoriske problemstillinger, som virksomheder står overfor i tilrettelæggelsen, koordineringen og udviklingen af deres kommunikationsbestræbelser: Faget behandler en række ’Hv-spørgsmål’ i relation til virksomhedens interne og eksterne kommunikation, fx hvordan foregår det, hvorfor er det vigtigt, hvad er de økonomiske og ledelsesmæssige implikationer heraf, mm. Derudover ses virksomhedens kommunikationsaktiviteter også i lyset af: stakeholder og shareholder management, markedsføring, employer branding, interne forandrings- og organisationsudviklingsprocesser samt virksomhedens strategiske bestræbelser. Selvom der tages udgangspunkt i CSR som eksempel, vil der være mulighed for at behandle andre kommunikationsmæssige problemstillinger.

Faget etablerer en teoretiske ramme for at forstå virksomhedskommunikation som et samspil mellem virksomhedskultur, -identitet og image/omdømme, med det sigte at den studerende sættes i stand til at analysere aktuelle kommunikative udfordringer og kan udvikle forslag til, hvordan disse udfordringer kan håndteres af virksomhedens ledelse.

Undervisningsformer
.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur
 • Schultz, M. & M.J. Hatch. 2009. Taking Brand Initiative.
 • Nørholm, S. (red). Organisation og omverden.
 • Kompendium med artikler.