English   Danish

2011/2012  DIP-TT  Virksomhedskommunikation & CSR

English Title
Virksomhedskommunikation & CSR

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Villy Dyhr - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
  • Demonstrere forståelse af forskningsbaseret viden om en række klassiske og nyere modeller og begreber indenfor virksomhedskommunikation
  • Kunne anvende begreber, teorier og modeller indenfor forskellige elementer af virksomhedskommunikation, som for eksempel CSR, stakeholder og shareholder management, markedsføring, employer branding, intern forandrings- og strategisk kommunikation
  • Kritisk reflektere over teorier, begreber og modellers anvendelighed til at beskrive, analysere og vurdere konkrete kommunikationstiltag og –udfordringer.
  • Kunne inddrage virksomhedskommunikationsmæssige overvejelser og handlinger i relation til relevante aspekter af andre ledelsesmæssige beslutninger, udfordringer og implementeringer
Forudsætninger
Dette valgfag udbydes KUN til de HD-O studerende
Virksomhedskommunikation & CSR :
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Oktober, Uge 43
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at gøre den studerende i stand til at forstå, arbejde med og håndtere virksomhedens interne og eksterne kommunikation ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv – at gøre disse ledere eller fremtidige ledere til reflekterede praktikere også på området for virksomhedskommunikation. Formålet er således ikke at give den studerende redskaber og viden til at kunne bestride et kommunikationsjob i organisationen, men formålet er heller ikke at give de studerende et rent teoretisk og grundlæggende kursus i, hvad kommunikation (mellem mennesker) er – og derfor ikke et kursus i, hvordan kommunikation og ledelse er spejlinger af det samme.

Faget beskæftiger sig med bl.a. med hvorledes virksomhedskommunikation bidrager til konstruktionen og vedligeholdelsen af kulturer, identiteter og brand; til udøvelsen af magt og kontrol; motivering og igangsættelsen af organisationsforandringer; samt om hvilken betydning etik og værdi har i virksomheders kommunikation.

Undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring, at de studerende selv læser litteraturen, som derfor kun i begrænset omfang gennemgås i plenum. De fælles elementer af undervisningen vil i stedet fokuseret på anvendelse af litteraturens teori, koncepter og modeller på konkrete virksomhedscases.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Pensum (vejledende)

Brunsson, N. (2003): ‘Organized hypocrisy’. In B. Czarniawska and G. Sevón:. Northern Lights, 201-222. CBS Press.

Cheney, G.; Christensen, L.T.; Zorn, T. & Ganesh, S. (2011): Organizational Communication in an Age of Globalization – Issues, Reflections, Practices. Waveland Press. Uddrag.

Hildebrandt, S. (2000).: Ledelse og kommunikation – metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer. I Petersen, H. & Lund, A.K. (Eds.): Den kommunikerende organisation, pp 79-113.

Hildebrandt, S. og S. Brandi (2005): Ledelse af forandring. Virksomhedens konkurrencekraft, 147-159. København: Børsens Forlag.

Hildebrandt, S. og S. Brandi (2005): Ledelse af forandring. Virksomhedens konkurrencekraft, 139-145. København: Børsens Forlag.

Morsing, M. (2006): Corporate social responsibility as strategic auto-communication: on the role of external stakeholders for member identification. Business Ethics: A European Review 15 (2), 171-182.

Schultz, M. & Hatch, M. J. 2008. Taking Brand Initiative. Jossey-Bass/Wiley, San Fransisco. Udrag.