English   Danish

2012/2013  BA-BLM_BA39  Spain in Europe before and during the crisis

English Title
Spain in Europe before and during the crisis

Course information

Language Spanish
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Elective
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
wednesday: 14:25 - 17:10, week 36-41, 43-46.
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Max. participants 30
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
 • Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Culture and Communication Studies
Carsten Humlebæk - ch.ikk@cbs.dkSecretary Tine Silfvander- ts.iadh@cbs.dk
Main Category of the Course
 • Globalization, International Business, markets and studies
 • Language and Intercultural Studies
Last updated on 04-07-2012
Learning objectives
Den studerende bliver trænet i at reflektere og argumentere over en given problematik på det fremmede sprog.
Den studerende skal kunne:
 • vise forståelse af de vigtigste sociale, politiske og kulturelle aspekter i forhold til Spaniens position i Europa og integration i EF/EU
 • vise forståelse af de vigtigste aspekter af den aktuelle økonomiske, politiske og sociale krise i hhv. Europa og Spanien og af hvordan kriserne er forbundne
 • placere problemstillingen i den rette historiske kontekst og/eller i forhold til det aktuelle Spanien
 • basere sin fremstilling på relevante kilder
 • anvende relevante værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling
 • fremstille problemstillingen på logisk og velorganiseret vis
 • udtrykke sig på spansk på en måde der ikke hæmmer formidlingen af opgavens indhold
Prerequisite
- Generelt kendskab til Spaniens samtidshistorie.
- Spanskkundskaber på et niveau der gør det muligt at følge undervisning på spansk og at læse faglige tekster på spansk.
Examination
48 timers hjemmeopgave:
Type of test Home Assignment
Marking scale 7-step scale
Second examiner No second examiner
Exam period Winter Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 48 Hours
48-timers hjemmeopgave på 6 NS på baggrund af en trukket problematik. Afleveres og bedømmes inden undervisningsperiodens ophør.
Alle hjælpemidler
Syge-/omprøve: som ordinær
Course content

Kurset begynder med at ridse de vigtigste problemer op i den aktuelle økonomiske, politiske og sociale krise som både Spanien og Europa går igennem i disse år og diskutere hvordan kriserne er forbundet med hinanden. Dernæst foretages en gennemgang af de historiske, kulturelle og mentalitetsmæssige faktorer, som f.eks. den historiske blanding af civilisationer på spansk jord, den katolske kirkes magt, den økonomiske tilbageståenhed eller manglen på demokratisk tradition, som har været medvirkende til at give Spanien er særlig position i det europæiske rum. Derefter fokuseres der på både de politiske, sociale og økonomiske aspekter af Spaniens integration i de Europæiske Fællesskaber frem til indlemmelsen i 1986 og videre frem til krisens begyndelse. De sidste undervisningsgange dedikeres til at sondere den aktuelle krises omfang i både Spanien og Europa og at undersøge hvordan kriserne er forbundne.
Overordnet er formålet med kurset at nå til en større forståelse for de forskellige udfordringer der kendetegner og har kendetegnet den europæiske integrationsproces igennem studiet af Spaniens position i Europa som case i både opgangstider og kriser: Fra en status som anderledes og marginal i forhold til resten af Vesteuropa via den vellykkede integrationsproces til den aktuelle krises usikre fremtidsperspektiver i forhold til det europæiske projekt og i forhold til Spaniens engagement i Europa.

Teaching methods
Introduktion til de forskellige temaer af læreren og diskussion på klassen af de læste tekster
Student workload
Undervisning 24 hours
Forberedelse 156 hours
Eksamen 45 hours
Further Information

Undervisnings- og eksamenssprog er spansk.

Expected literature
  • Bassols, Raimundo: ”Europa en la transición española”, i Javier Tusell, Juan Avilés og Rosa Pardo (red.): La política exterior de España del siglo XX (Madrid: Biblioteca Nueva 2000), pp. 455-472.
  • Neila Hernández, José Luis: “Europa como paradigma en los procesos de transición política en España: dos momentos y un mismo desafío (1931 y 1975)”, i Javier Tusell (coor.): Historia de la transición y consolidación democrática en España (1975-1986) (Madrid: UNED 1995), pp. 213-233.
  • Noya, Javier: La imagen de España en el exterior. Real Instituto Elcano, 2002. (extractos)
  • Powell, Charles y José Ignacio Torreblanca (coor.): Construir Europa desde España. Los nuevos desafíos de la política europea, Informe Elcano, Nr. 2, marts 2005, Madrid: Real Instituto Elcano.
  • Ruiz Carnicer, Miguel Ángel: “La idea de Europa en la cultura franquista 1939-1962”, i Hispania, Nr. 199 (1998), pp. 679-701.
  • Unamuno, Miguel de: Sobre la europeización,  Antología. Madrid: Fondo de cultura económica, 2007. pp. 256-274.
Last updated on 04-07-2012