English   Danish

2012/2013  BA-HA_E132  Projektledelse og –styring

English Title
Projektledelse og –styring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår, Tredje quarter
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 9.50-11.30, uge 6-11
Fredag 11.40-13.20, uge 6-11
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Jan Mouritsen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Sekretær Trine Flyvebjerg - tf.om@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Informatik/Information Systems
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 25-10-2012
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset vil den studerende have teoretisk og praktisk grundlag for
• at kunne planlægge, styre og gennemføre projekter i henhold til et givet projekts målsætninger.
• at forstå projekters betingelser, såvel interne som eksterne.
• at kunne håndtere projekters omverdensbetingelser.

Efter gennemført kursus vil den studerende have indsigt til at kunne forholde sige til de tidsmæssige, økonomiske og indholdsmæssige krav i forbindelse med projektarbejde, og derved i væsentligt omfang at nedbringe risici i forbindelse med projektgennemførelse.

Målbeskrivelse:
Efter gennemført kursus vil den studerende have indsigt til at kunne forholde sige til og arbejde med de tidsmæssige, økonomiske og indholdsmæssige krav i forbindelse med projektarbejde, og derved i væsentligt omfang at nedbringe risici i forbindelse med projektgennemførelse.
Forudsætninger
Den studerende skal have bestået centrale HA fag, herunder videnskabelig metode.
Det forventes, at den studerende har et elementært kendskab til Excel, Word og Powerpoint.
Eksamen
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter).
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter).:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter) baseret på afsluttende gruppeopgave (1-3 studerende). Projektet må maksimalt fylde 20 sider (1 side svarer til 2.275 tegn inklusiv mellemrum). Alle hjælpemidler er tilladt.
Der bliver ikke givet karakter for gruppeopgaven.

Syge/omprøven afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som gælder for den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets 6 overordnede aktionsområder er

  1. Tidsplanlægning
  2. Styring: risici, kvalitet, kontrol, fremdrift
  3. Fysiske forhold
  4. Juridiske forhold
  5. Økonomiske forhold
  6. Medarbejder forhold

 

Dialogbaserede dobbeltforelæsninger.

Løsning af gruppeopgaver, hvoraf 1 fremlægges gruppevis.

Produktion af afsluttende gruppeprojekt.

 

24 lektioner inklusive projektvejledning.

Undervisningsformer
24 lektioner inklusive projektvejledning
Foreløbig litteratur

Harvey Maylor:

Project Management.

Prentice Hall

Third edition 2003.

Ca. 385 sider.

Oplysninger fra internettet.

Supplerende materialer fra forelæser.

Sidst opdateret den 25-10-2012