English   Danish

2012/2013  BA-HA_E170  Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele

English Title
Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Changes may occur.
Monday 11:40 to 14:15, week 36-45.
Mandag 11:40 til 14:15, uge 36-45.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Secretary: Karin Hvidemose, kh.om@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 11-02-2013
Læringsmål
Det overordnede formål med faget er, at give de studerende en bred teoretisk og anvendelsesorienteret indsigt i Supply Chain Management. Der fokuseres på forskellige samarbejdsformer, interorganisatoriske forretningsprocesser og strategier på tværs af virksomheder i forsyningskæder og -netværk. Faget har både en styringsmæssig (f.eks. gennem målesystemer) og en ledelsesmæssig dimension (f.eks. gennem design og udvikling af globale forsyningskæder).
Den studerende skal efterfølgende kunne beskrive og analysere forskellige SCM problemstillinger samt opstille mål og - strategier for deres løsning, dvs. kunne forslå konkurrencegivende forbedringsforslag i såvel private som offentlige organisationer. Endvidere at beskrive, hvordan forskellige styringskoncepter kan forbedre virksomheders konkurrenceevne. Den studerende skal forstå, hvilket potentiale Supply Chain Management har for den enkelte virksomhed i forhold til de kompetencer, der kan forbedre virksomhedens servicefunktioner og reducere omkostninger i virksomhedens materiale - og informationsflow, samt at se vigtigheden i at koordinere intra- som interorganisatoriske markeds- og produktudviklingsaktiviteter i forsyningskæden.
Eksamen
Mundtlig eksamen på baggrund af individuelt essay
Mundtlig eksamen på baggrund af individuelt essay:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
20 min. mundtlig eksamen uden forbederelse på baggrund af individuelt essay.

Det individuelle essay må maks fylde 5 sider (1 normalside svarer til 2.275 tegn inklusiv mellemrum).

Syge/omprøven afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som gælder for den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Supply Chain Management omfatter styring af samtlige forretningsprocesser, der vedrører indkøb, produktion og distribution af varer til slutkunden på tværs af virksomhedsgrænser. I et globalt perspektiv medfører dette en øget kompleksitet, idet produkter kan udvikles, sources, fremstilles og distribueres i forskellige lande, hvilket har stor betydning for lokalisering af produktion og lagerføring.
Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige område:
 • Introduktion til Supply Chain Management
 • Fokus på Supply Chain Management som konkurrenceparameter
 • Kundeperspektivet
 • Strategisk sourcing (in- og outsourcing)
 • Distributionskanaler og styring af disse
 • Organisering af Supply Chain Management
 • Supply Chain strategi
 • Design og udvikling af Supply Chains og Networks
 • Relationsledelse i kæder og netværk
 • Anvendelse af Supply Chain informationssystemer til performance optimering
 • Performance målinger i Supply Chains
 • Postponement og speculation
 • CSR i globale forsyningskæder
 • Supply Chain Innovation
Undervisningsformer
Undervisningen vil primært være case baseret således, at hver lektion indledes med en gruppefremlæggelse af en stillet øvelse/opgave. Fremlæggelsen diskuteres efterfølgende i plenum.
Herefter en kort gennemgang af dagens tema(er) med efterfølgende plenum perspektivering.
Endelig afprøves teorierne på konkrete cases, øvelsesopgaver og virksomhedsspil.
Det forventes herved at opnå en betydelig deltageraktivitet og en høg anvendelsesorientering.
Arbejdsbelastning
Undervisning 24 timer
Forberedelse (inkl. forberedelse af cases/øvelser) 140 timer
Hjemmeopgaver 16 timer
Forberedelse af essay 30 timer
Eksamen inkl. forberedelse hertil 20 timer
Total 225 timer
Foreløbig litteratur
Skjøtt-Larsen m.fl: Managing the Global Supply Chain, 3rd edition, Copenhagen Business School Press
Artikler:
Arlbjørn, J.S:                            Logistik og Supply Chain- Er der et teoretisk ståsted.pdf
Fisher, M. (1997):                  What is the right supply chain for your product? HBR, (2), pp. 105-116
Prahalad, C.K.& Hamel, G.(1990): The core Competence of the Corporation, HBR, May- June, Vol.68, No.3 pp 79-91
Womack, & Jones (1994):   From Lean Production to the Lean Enterprise, HBR, March – April, pp. 93-103
Womack, & Jones (1996):   Beyond Toyota: How to Root out waste and Pursue Perfection, HBR, September-October, pp. 141-158
Kraljic, P. (1983):                    Purchasing must become Supply Management, HBR. September. pp. 109-117.
Staats, Bradley R.; Upton, David M (2011):   Lean Knowledge Work; HBR, Oct, Issue 10, p100-110
Senge, Peter;Prokesch, Steven: The Sustainable Supply Chain; HBR Oct. 2010
Kaplan, Robert S.; Norton, David P.; Rugelsjoen, Bjarne.: Managing Alliances with the Balanced Scorecard; HBR Jan. 2010
Prahalad C.K. (2009):                Why Sustainability is now the key driver of innovation, HBR
Sidst opdateret den 11-02-2013