English   Danish

2012/2013  BA-MOEK_3BT  Beslutningsteori

English Title
Theory of Decisions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Skema forår: Onsdag kl. 13.30-16.05, uge 6,8-16.
forbehold for skemaændringer.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering
Sekretær Sabrine Josephine Schmidt - sjs.fi@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 27-05-2013
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • håndtere matematisk modellering af beslutningsproblemer i forbindelse med usikre alternativer samt beslutningsproblemer der vurderes ud fra multiple kriterier.
  • være i stand til at formalisere konkrete beslutningssituationer indenfor erhvervsøkonomi såvel i beskrivelsen af alternativmængden som i formuleringen af beslutningstagers præferencer og dermed dennes endelige kriteriefunktion.
  • kunnehåndtere diverse tekniske løsningsmetoder samt konkrete retningslinjer for formuleringen af selve problemet.
Forudsætninger
Kendskab til mikroøkonomi svarende til "intermediate" niveau vil være en fordel.
Eksamen
3 timers skriftlig stedprøve
3 timers skriftlig stedprøve:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 3 timer
Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Det er tilladt at medbringe egen PC som opslagsværk. Der vil ikke være strøm tilrådighed. Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at gøre den studerende i stand til at:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
• Identificere og udvikle relevante beslutningsproblemer indenfor erhvervsøkonomi
• Analysere og syntetisere konkrete problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
• Vurdere og formidle løsningen af beslutningsproblemer inden for erhvervsøkonomi selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger med øvelser.
Foreløbig litteratur

Mas-Collel, Green og Whinston:
A Course in micro economics, kapitel 6.

Bogetoft og Pruzan:
Planning with multiple criteria, kapitel 5, 6, 7, 8, 9.

Plus forskellige artikler f.eks.

Korhonen P,Syrjanen M (2004)
Resource allocation based on efficiency analysis
MANAGEMENT SCIENCE 50 (8): 1134-1144

Korhonen P, Soismaa M, Siljamaki A (2002)
On the use of value efficiency analysis and some further
developments JOURNAL OF PROD. ANAL. 17 (1-2): 49-64

Sidst opdateret den 27-05-2013