English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-OES  Økonomistyring - årgang 2012 - afholdes forår 2013

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Allan Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 06-09-2012
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal opnå viden om
• hvordan virksomheden styres ud fra et økonomisk perspektiv, og hvordan styringsredskaberne påvirker materiale- og informationsstrømmenes effektivitet.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Analysere en given organisations økonomistyring
• Relatere økonomistyringsværktøjerne til målsætninger for supply chain management.

Kompetencer:
• Den studerende skal kunne forstå og diskutere de enkelte økonomistyringsværktøjer og teorier samt relatere dem til hinanden.
• Den studerende skal kunne forstå de økonomiske rationaler i supply chain management.
Eksamen
Eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin,
Ordinær eksamen i marts/april. Syge-omprøve normalt i maj/Juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Eksamen og hjælpemidler: 20 minutters individuel mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse. Følgende hjælpemidler må medbringes: lærerbøger og skriftlige noter i papirform (ingen elektroniske hjælpemidler).  Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus. Ved eksamen deltager eksaminator og ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at bibringe de studerende en indsigt i, hvordan virksomheders aktiviteter kan styres med udgangspunkt i en økonomisk indfaldsvinkel. Faget forsøger både at bibringe de studerende en indsigt i, hvad økonomisk ledelse vil sige, og at skabe kendskab til en række nyere koncepter inden for økonomistyringsområdet, der i særlig grad er relevant for Supply Chain Management.

• Activity based costing
• Balanced Scorecard
• Strategic cost management

 

Det forventes at de studerende deltager aktivt i undervisningen

Undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Bente Kildemose, bkn.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Allan Hansen ah.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Foreløbig vejledende litteratur: Kaplan, Robert S. & Cooper, Robin: Cost and Effect, Harvard Business School Press, 1997.
Kompendium til faget udarbejdet af Niels Linsaa og Allan Hansen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, 2012.
 

Sidst opdateret den 06-09-2012