English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-SSCM  Strategic Supply Chain Management - årgang 2012 afholdes i forår 2013

English Title
Strategic Supply Chain Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 22-11-2012
Læringsmål
Viden:
Faget giver den studerende viden om strategibegrebet i en supply chain kontekst. Den studerende opnår desuden viden om hvordan forskellige former for strategiske beslutningsanalyser af virksomheders supply chain kan designes og gennemføres, samt hvordan supply chain performance kan måles og supply chain risici identificeres, analyseres og reduceres.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Forklare strategibegrebet i en supply chain kontekst og i konkrete case situationer.
• Anvende grundlæggende teoretiske perspektiver og modeller fra litteraturen til at designe og gennemføre strategiske supply chain beslutningsanalyser i konkrete case situationer.
• Forklare hvordan supply chain performance generelt og i konkrete case situationer kan måles.
• Identificere, analysere og reducere supply chain risici i konkrete case situationer.

Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence i at foretage beslutningsanalyse af konkrete strategiske problemstillinger i en supply chain kontekst. Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne reflektere over de strategiske implikationer af en konkret supply chain management praksis. Den studerende får ligeledes muligheden for at kunne indgå i jobmæssige sammenhænge hvor strategier diskuteres og fastlægges.
Eksamen
Eksamen:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter

Mundtlig med skriftligt forlæg, 7-trins skala, Uden hjælpemidler, varighed 20 minutter. Prøven har ekstern censur og form af en individuel mundlig prøve på grundlag af en synopsis på 3-5 sider udarbejdet individuelt. I bedømmelses-grundlaget indgår både synopsis og den mundtlige præstation. Der afholdes ordinær prøve i april/maj. Syge-/omprøven afholdes normalt i maj/juni.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for strategisk supply chain management.

Faget etablerer forståelse for strategibegrebet i en supply chain kontekst. Forskellige typer af supply chain strategier introduceres og diskuteres. Faget søger svar på hvordan supply chain strategier kan udarbejdes med udgangspunkt i konkrete virksomheders forretningsstrategier, karakteristika ved virksomheders produkter og serviceydelser samt forskellige faktorer i virksomheders omverden.
 
Et andet tema i faget er spørgsmålet om hvordan supply chain performance kan måles, samt hvordan mål kan udvælges og tilpasses konkrete supply chain strategier. Faget diskuterer også hvordan supply chain risici kan identificeres, analyseres og reduceres.
 
Et tredje tema i faget omhandler beslutningsmodeller til positionering af virksomheder og opgaver i supply chains. Faget diskuterer desuden hvordan værdi kan skabes gennem samarbejde i netværk mellem virksomheder.
 

Undervisningsformer
Undervisningen er case baseret. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem introduktion af cases, diskussion af teori, gennemførsel af strategiske supply chain beslutningsanalyser, og refleksion over de fremkomne anbefalinger. Den studerede må påregne en høj grad af involvering i forbindelse med præsentation og analyse af cases.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Bente Kildemose, bkn.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk
 

Foreløbig litteratur

Litteratur 

  1. Cordon, C., Hald, K.S. & Seifert, R. 2012, “Strategic Supply Chain Management”, New York ; Routledge, 278 sider, ISBN: 978-0-4155-9176-8
  2. Harvard business review on managing supply chains 2011, Boston, Mass. ; Harvard Business, 225 sider, ISBN 978-1-4221-6260-6.
  3. Hald, K.S. (red.) (2012). Kompendium til faget Strategic Supply Chain Management. HD i Supply Chain Management.

 
 

Sidst opdateret den 22-11-2012