English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_11  Global strategi og ledelse

English Title
Global strategi og ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 22. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Jens Lage Hansen - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
Efter at have gennemført Global strategi og ledelse vil de studerende:
 • kende nogle vigtige teorier og modeller indenfor global strategi og ledelse
 • kende en række eksempler på globale virksomheders strategier, organisation og ledelse
 • kunne gennemføre relevante analyser med den gennemgåede teori af virksomheders globaliseringspotentiale, aktuelle stade af globalisering og foreslå forbedringer både i strategi, organisation og ledelse
 • kunne kritisk evaluere teoriers relevans og gyldighedsområder og sætte det i relation til aktuelle globaliseringsudfordringer i virksomheder
 • kunne identificere relevante globaliseringsudfordringer i virksomheder og baseret på en analyse med kursets teori foreslå velbegrundede og teoretisk funderede ledelsesindgreb
Eksamen
Global strategi og ledelse:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar og December/januar, Uge 49
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med kurset er at de studerende bliver bedre rustet til at deltage i:
 • udviklingen af globale strategier
 • udformningen af  globale organisationer og
 • ledelsen af globale virksomheder
Indholdet i kurset er:
 • Globaliseringens udvikling og væsentligste drivkræfter
 • Industriers og virksomheders globaliseringspotentiale
 • Udvikling af globale strategier
 • Valg af globale markeder
 • Vurdering af muligheder for globale produkter og services
 • Globalisering af virksomhedens værdikæde
 • Fastlæggelse af strategier for indtrængning i nye lande
 • Opbygning af den globale organisation
 • Globale strategiske samarbejder og  globale fusioner og opkøb
 • Effekterne af forskellige landekulturer
 • Ledelse af den globale organisation
Undervisningsformer
Undervisningen vil blive baseret på dialogbaserede forelæsninger, case opgaver, hold diskussioner og øvelser og gruppearbejde i mindre grupper. Kurset vil blive baseret på en høj grad af studenterinvolvering og individuel- og gruppeforberedelse imellem timer.
Yderligere oplysninger
HD(O) administrationen
Kilevej 14A
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk
Foreløbig litteratur
 • Schneider, S.; Barsoux, J.-L.( 2003). Managing across cultures. 2. Ed.
Sidst opdateret den 11-05-2012