English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_12  Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

English Title
Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Christian La Cour - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
Den studerende skal opnå en indsigt i de processer der indgår i præstationsledelse i en forretningsmæssig og ledelsesmæssig sammenhæng.
Den studerende skal kunne analysere ledelsesmæssige situationer, hvor ansattes præstationer indgår og hvilke processer der kan forekomme og hvilke teoretiske tilgange der kan bringes i spil indenfor motivationsteori, præstations- og belønningsledelse til at arbejde i mod opnåelse af mål.
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Eksamen
Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets formål er at udforske en central ledelsesdisciplin. Fokus er på organisationspsykologien i de forskellige motivationsteoretiske tilgange og de psykologiske processer der diskuteres i forbindelse med præstations- og belønningsledelse.

*Motivationsteori: behovs- og proces teorierne, ydre og indre motivation.
*Præstationsledelse: opsætning af præstations mål, hvordan konstateres effekt af præstation, metoder til at bearbejde dette med deres svagheder og styrker.
*Belønningsledelse: finansiel og ikke finansiel belønning, anerkendelse.
Hvornår kan en metode anbefales ud fra teorierne.

Faget behandler indgående relationerne mellem leder og de ansatte, set fra såvel en modernistisk tilgang som gennem de sociale processer som foregår i ledelsessituationen.

Der sættes også fokus på at motivation skaber ikke alene præstation. Flere organisatoriske faktorer kan spille: f.eks. tilgængelige ressourcer, organisations struktur, lederstil
Undervisningsformer
Undervisningsmåden vil være problemorienteret sådan at den studerende gennem hele forløbet arbejder med at skulle anvende de teoretiske tilgange på virkelighedsnære problemer, dvs. hvordan teorien kan anvendes som inspiration til løsninger.
Yderligere oplysninger
HD(O) administrationen
Kilevej 14A
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk
Sidst opdateret den 11-05-2012