English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR13  Regnskabsanalyse

English Title
Financial Statement Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 10.45-13.20, uge 36, 50
Torsdag 10-45-12.35, uge 37-41, 43-49
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Kursusansvarlig
    Christian Petersen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 27-04-2012
Læringsmål
Formålet med ’Regnskabsanalyse’ er at give de studerende et grundlæggende indblik i regnskabsanalyse, der sætter dem i stand til at gennemfører detaljerede analyser af en virksomheds vækst, rentabilitet og risiko baseret på officielt tilgængeligt regnskabsmateriale (årsrapporter mv.).
  • Forstå og redegøre for årsregnskabets bestanddele
  • Reformulere resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse til analysebrug
  • Beregne og fortolke finansielle nøgletal der beskriver en virksomheds økonomi, herunder særligt rentabilitet og risiko
  • Forholde sig kritisk til virksomhedens eksterne rapportering (årsrapporten) og de finansielle nøgletal
Forudsætninger
Basis kendskab til regnskab og bogføring svarende til H.A. niveau eller lignende
Eksamen
Regnskabsanalyse
Regnskabsanalyse:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
4 timers skriftlig eksamen.
Alle hjælpemidler tilladt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
I faget regnskabsanalysegennemgåsårsrapportens hovedelementer med henblik på at foretage en grundig finansiel analyse af en virksomheds økonomi. Ved hjælp af finansielle nøgletal beskrives en virksomheds vækst, rentabilitet og risiko. Regnskabsanalysen kan bruges i en række forskellige sammenhæng. For eksempel kan revisor/rådgiver bruge det som led i sparring med selskabets ledelse eller med henblik på at afdække forholde, der kræver yderligere revisionshandlinger.

Studenter engagement er en integreret del af kurset. Kurset giver de studerende rige muligheder for studerende at deltage aktivt gennem
diskussioner og løsning af opgaver, hvor teori anvendes på praktiske problemstillinger.
Undervisningsformer
Teori baseret undervisning blandet med øvelser og cases. Forelæsningerne giver de studerende de nødvendige værktøjer til at foretage finansielle analyser. Gennem øvelser lærer de studerende at anvende teoretiske modeller på praktiske problemstillinger
Foreløbig litteratur
Christian V. Petersen og Thomas Plenborg:  ”Financial Statement Analysis  Valuation ∙ Credit analysis ∙ Executive compensation”, FT Prentice Hall, Pearson, 1. st. edition2012.
Sidst opdateret den 27-04-2012