English   Danish

2012/2013  KAN-FIR_FR53  International Finance

English Title
International Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Christian Wagner - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 09-07-2012
Læringsmål
Det er formålet med faget at give den studerende kendskab til en række basale begreber inden for international finansiering. Faget dækker i øvrigt en række emner: (i) bestemmelsen af valutakurser, herunder effektiviteten af valutamarkederne, (ii) virksomhedens sikring mod valutakursudsving, samt (iii) fordele/omkostninger for virksomheder og investorer ved transaktioner i forskellige valutaer. Endelig diskuteres i faget en række aktuelle problemstillinger på de internationale finansielle markeder.
 • Dokumentere viden om teorier, metoder og modeller samt kendskab til praktiske og institutionelle forhold i henhold pensumlister/ forelæsningsplaner
 • Vise evne til at anvende teorier, metoder og modeller på konkrete problemstillinger
 • Rredegøre for nøglebegreber i international finansiering (nominel valutakurs, nominel effektiv/real effektiv valutakurs, konvertibilitet, kapitalrestriktioner, betalingsbalancebegreber m.v. )
 • Redegøre for indretningen af penge- og valutapolitik i udvalgte lande (euro-landene, USA, Sverige, Norge, Japan, Danmark, UK)
 • Redegøre for bestemmelse af forward-valutakurs (dækket renteparitet)
 • Kunne hovedtrækkene i udviklingen af det internationale monetære system
 • Redegøre for purchasing power parity (PPP) samt have kendskab til, i hvilket omfang PPP er opfyldt
 • Teorier for rentebestemmelse i en åben økonomi, herunder udækket renteparitet
 • Redegøre for valutamarkedets effektivitet
 • Have kendskab til hovedtræk i makroøkonomiske teorier for valutakursbestemmelse samt have kendskab til forklaringer på valutakriser
 • Redegøre for hovedproblemer omkring virksomhedens valutastrategi (identifikation af valutaeksponering, omfang af hedging, praktisk implementering af strategi)
 • Redegøre for hedgingstrategier i forbindelse med transaktionseksponering og økonomisk eksponering
Eksamen
International Finance
International Finance:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Individuel 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS.Prøven er intern og bedømmelsen foretages alene af en lærer. afholdes ordinær eksamen i januar og syge-/omprøve i marts
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er formålet med faget at give den studerende kendskab til en række basale begreber inden for international finansiering. Faget dækker i øvrigt en række emner: (i) bestemmelsen af valutakurser, herunder effektiviteten af valutamarkederne, (ii) virksomhedens sikring mod valutakursudsving, samt (iii) fordele/omkostninger for virksomheder og investorer ved transaktioner i forskellige valutaer. Endelig diskuteres i faget en række aktuelle problemstillinger på de internationale finansielle markeder.
Nøglebegreber:
Organisation af valutamarkedet
Udviklingen af det internationale monetære system og status for aktuelle valutaregimer
Purchasing power parity: Er varemarkeder internationalt integrerede?
Teorier for valutakursbestemmelse
Valutamarkedets effektivitet
Virksomhedens valutastyring: generelle problemer
Instrumenter på valutamarkedet: futures, optioner, swaps
Valutastyring: transaktionseksponering
Valutastyring: økonomisk eksponering, translationseksponering
Virksomhedens finansiering på internationale markeder
Er der finansiel integration?
International portefølje management
Virksomheders etablering i udlandet, politisk risiko
Aktuelle internationale økonomiske problemstillinger, aktuelle tendenser på valutamarkedet

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger suppleret med opgaver (cases). Gennemgangen af opgaverne sker i tilknytning til undervisningen. Undervisningen foregår på engelsk.
Foreløbig litteratur

Piet Sercu. International Finance: Theory into Practice, Princeton University Press.

Sidst opdateret den 09-07-2012