English   Danish

2012/2013  KAN-MLM_67  Økonomi og politik i EU

English Title
Economy and Politics in the EU

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 12.35-14.15, uge 6-12,14-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 30
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Erik Lonning - Department of International Business Communication
Secretary NBA
Fagområde/Category
  • International Political Economy/International Political Economy
  • International Politics/International Politics
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 18-02-2013
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Dette valgfag vil supplere de studerendes viden om det europæiske samarbejde på det økonomiske område, så de studerende kan se, hvor meget økonomien ”fylder” i EU.
Målbeskrivelse:
Målet er, at de studerende – efter at have deltaget i dette valgfag – kan:
- Undersøge og dokumentere betydningen af EU og globale forhold
- Undersøge og sammenligne samspillet mellem nationale forhold i Europa, EU-forhold og globale forhold i en realøkonomisk kontekst – og diskutere løsninger på de udfordringer, der er i dette samspil
- Formulere skriftligt teoretiske og empiriske økonomiske sammenhænge i EU-regi på en struktureret og nuanceret måde ved anvendelse af den økonomiske fagterminologi
Forudsætninger
Et solidt kendskab til EUs interne politikker – med hovedvægten på den økonomiske udvikling i EU
Eksamen
Økonomi og politik i EU
Økonomi og politik i EU:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Eksamensform, hjælpemidler og bedømmelse: skriftlig individuel hjemmeopgave, max. 10 NS a 2275 t.e.

Syge/omprøve foregår som ordinær eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Efter en gennemgang af de økonomisk-politiske integrationsteorier, der er en nødvendig forudsætning for en forståelse af den aktuelle økonomiske situation i det europæiske samarbejde, arbejdes der med følgende temaer: ØMU-samarbejdet, det indre Marked, EU’s budget, EU’s strukturpolitikker: landbrugspolitikken, fiskeripolitikken, regionalpolitikken,- og EU’s eksterne økonomiske relationer.

Undervisningsformer
forelæsninger m.v.
Foreløbig litteratur

Morten Kelstrup m.fl.: Europa i forandring,Hans Reitzels Forlag, 2. udgave 2012; Statistisk Tiårsoversigt 2013; Irene Baron m.fl. (edit): Fra Leviathan til Lissabon, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

Sidst opdateret den 18-02-2013