English   Danish

2013/2014  BA-EUB_STVS  Sprog, tekster og virksomheden (spansk)

English Title
Language, Text and Context (Spanish)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • læse og forstå tekster på spansk især ikke-fiktive tekster om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i de pågældende fremmedsprogsområder;
 • uddrage væsentlige informationer især fra spanske ikke-fiktive tekster;
 • med udgangspunkt i tekster redegøre systematisk for væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i de pågældende fremmedsprogsområder;
 • redegøre for udvalgte ikke-fiktive spansksprogede teksters genre, budskab, struktur og virkemidler i relation til deres kommunikative formål og deres kontekst;
 • have kendskab til spanske grammatiske strukturer, især de strukturer der er væsentlige for afkodning af teksters sammenhæng;
 • have kendskab til og systematisk kunne anvende forskellige sprogværktøjer
Prøve/delprøver
Sprog, tekster og virksomheden (spansk):
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
På basis af udleverede spørgsmål, der omfatter både metatekstuelle forhold og tekstuelle forhold på dansk og/eller spansk
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på spansk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af spansk og dansk.

Kursets samlende udgangspunkt er tekster om økonomiske sektorer, brancher og virksomheder. Der arbejdes med teksterne fra forskellige vinkler: den kontekstuelle, den tekstuelle og den grammatiske vinkel.

Fra det kontekstuelle perspektiv arbejdes der med opbygning af viden om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet evt. sammenlignet med danske forhold. Det drejer sig om f.eks. virksomhedsformer, virksomhedens interessenter og virksomhedens relationer til omverdenen. Den historiske kontekst inddrages, hvor det er relevant.

Det tekstuelle perspektiv fokuserer hovedsageligt på teksternes struktur, fra sætning over afsnit til hele teksten, og inddrager teorier om genrer og tekstuelle virkemidler.

Fra den grammatiske vinkel arbejdes der med teksternes typiske sætningsstrukturer, deres anvendelse og deres kommunikative funktioner.

Kurset ledsages af en forelæsningsrække, der giver en kort indføring i viden om sprog med forskellige videnskabelige tilgange til sprogbeskrivelse.
Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger, holdundervisning, mini-workshops, studenteroplæg, øvelser og skriftlige opgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 72 timer
Forberedelse 276 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur
 • El País, (2002) Libro de estilo, Ediciones El País
 • España Hoy 2013, Ministerio de la Presidencia, Dirección General de Comunicación de la Secretaría de Estado de Comunicación
 • Jensen, Elisabeth Halskov (2003) “Tekstlingvistik – ind i teksten” i E. Halskov Jensen og J. Anneberg Olesen (red.) Tekstens Univers – en introduktion til tekstvidenskab, KLIM
 • Lund, Anne Katrine og Helle Petersen (1999) Det sku’ være så godt, ”Systematisk situationsfornemmelse”, Samfundslitteratur
 • Lundquist, Lita (2006) Tekskompetence på fremmedsprog, Samfundslitteratur
 • Reyes, Graciela (2003), Cómo escribir bien en español. Manual de redacción, Arco
 • Spansksprogede tekster om det spanske markeds struktur og aktuelle forhold
 • Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk
 • Kjær Jensen: Spansk Basisgrammatik - kompendium.
   
Sidst opdateret den 14-08-2013