English   Danish

2013/2014  BA-HAP_VRKO  Risiko- og krisehåndtering i organisationer

English Title
Risk and Crisis Management in Organizations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
ændringer i skema kan forekomme.
onsdag kl .13.30-16.05 uge 6-8,10-18
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Lasse Peter Laursen - MPP
Ekstern Lektor i risko- og krisehåndtering Lasse Peter Laursen, LPF/MPP, e-mail: lpl.lpf@cbs.dk, telefon: 25 33 30 80
Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen, LPF/MPP.
electives.lpf@cbs.dk, telefon: 3815 3782
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 06-02-2014
Læringsmål
Faget giver den studerende
 • Grundlæggende introduktion til seneste teori inden for risiko- og krisehåndtering.
 • Teoretisk og praktisk forståelse af hvordan kriser kan forebygges, håndteres og hvordan organisationen "kommer sig", når krisen er ovre.
 • Kompetence til at argumentere for valg af tiltag i forbindelse med håndtering af risici og kriser i organisationer
Prøve/delprøver
Risiko- og krisehåndtering i organisationer:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni og Sommertermin, Medio juni
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen med bi-eksaminator på baggrund af pensum.
Beskrivelse af eksamensforløbet
De studerende får 24 timer til i en individuel skriftlig opgave at beskríve, ved hjælp af fagets teorier, hvordan de vil håndtere en fiktiv krise baseret på en case. Opgaven må have et omfang af max. fem normalsider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Risiko- og krisehåndtering i organisationer

En krise kan på et øjeblik gøre uoprettelig skade på det image og den forretning, det har taget virksomheden eller organisationen mange år at opbygge. Med faget ”Risiko- og Krisehåndtering i organisationer”, får du kendskab til håndteringsstrategier før, under og efter krisen.


Kriser er i dag ikke enkle og ensidet, men flersidet, komplekse og grænseløse. Det gør en teoretisk og mere strategisk tilgang til kriser – både før, under og efter – afgørende. Rationalet er, at organisationer der løbende arbejder med at håndtere issues og risici, er mindre eksponeret for kriser og bedre i stand til at håndtere dem, hvis uheldet skulle være ude.


Faget arbejder med at gøre organisationen i stand til at håndtere kriser og risici via kommunikation. Her er etiske værdisæt, CSR, imagepleje, intern og ekstern kommunikation, stakeholder- reputation, og issues management centrale elementer.

Faget giver en  introduktion til teoretisk og praktisk risiko- og krisehåndtering i organisationer.
 
I faget undersøges en række konkrete cases fra virksomheder og organisationer, der har været i krise og havnet i mediernes kritiske søgelys. Vi gennemgår disse cases i forhold til teorien og får besøg af organisationer, der har været i krise. De vil fortælle om krisen, deres refleksioner herom, hvad de gjorde, og hvad de kunne have gjort anderledes. 


Spørgsmålet, vi behandler gennemgående, er: Hvordan undgår organisationer at havne i krise? Og hvis organisationen kommer i krise, hvordan håndteres den så bedst muligt?

Fagets fundament er kommunikationsteori.

 

Undervisningsformer
1) Forelæsning (ca. 40 %)

2) Øvelser med risiko- og krisehåndtering. Herunder fiktive cases der passer til litteraturen, nyhedsartikler og tv-indslag fra landsdækkende medier om virkelige og aktuelle kriser, der bruges til at diskutere i faget. Disse øvelser vil være forberedende til eksamen (ca. 50 %).

3) Gæsteforelæsninger med kommunikationseksperter indenfor blandt andet den finansielle verden og corporate enterprise (ca. 10 %)
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur. Pensum er ca. 500 sider.

Benoit, William: Account, Excuses, And Apologies: A Theory of Image Restoration Discourse, State University of New York Press, 1995.

Beck, Ulrich: Risikosamfundet, på vej mod en ny modernitet, Hans Reitzel, 1997. 

Stephens, Keri K. & Patty Malone: New Media for Crisis Communication: Opportunities for Technical Translation, Dialogue and stakeholder response.

Coombs, W. Timothy:  Ongoing crisis communication, Planning, managing, and responding, SAGE 2012.

Regester, Michael & Judy Larkin: Risk Issue and Crisis Management in Public Relations, Kogan Page, 2008.

Hearit, Keith Michael: Crisis Management by Apology, Lawrence Earlbaum Associates, 2006.

Roux-Dufort, Christophe: The Devil lies in Details! How Crisis Build up Within Organizations, Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 17, no.1, 2009.

Roux-Dufort, Christophe:  Is Crisis Management (Only) a Management of Exceptions? Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol.15, no. 2., 2007.

Sidst opdateret den 06-02-2014