English   Danish

2013/2014  BA-IVK_VA1F  The company and industrial relations 1 - French

English Title
The company and industrial relations 1 - French

Course information

Language French
Exam ECTS 3.8 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 14-08-2013
Learning objectives
Den studerende skal:
- dokumentere grundlæggende viden om udvalgte emner inden for franske socioøkonomiske forhold
- dokumentere indsigt og forståelse af de franske traditioner, værdinormer og holdninger, der påvirker franskmænds adfærd
- kunne beskrive og strukturere den tilegnede viden og præsentere den i en sammenhængende form på et nogenlunde korrekt og ikke kommunikationsforstyrrende fransk med anvendelse af relevant fagterminologi på området.
Examination
Virksomheden og arbejdsmarkedsforhold 1:
Examination form Written sit-in exam
Individual or group exam Individual
Hjælpemidler: Fransk-fransk ordbog. Opgaveart: Besvarelse af spørgsmål på fransk. Stofområde: Emneområder fra kurset. Eksamen tæller 3,75 ECTS.
Assignment type Written assignment
Duration 2 hours
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) One internal examiner
Exam period December/January
Aids allowed to bring to the exam Limited aids, see the list below and the exam plan/guidelines for further information:
  • Allowed dictionaries
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Course content and structure

Med fokus på områder hvor forholdene i Danmark og Frankrig adskiller sig fra hinanden, arbejdes der med den erhvervsaktive befolkning, herunder løn- og ligestillingsproblematikken, samt med arbejdsmarkedsforhold, såsom fagforeninger, overenskomstforhandlinger, arbejdsløshed m.v.

Målet med kurset er at den studerende erhverver sig viden om socioøkonomiske forhold for derigennem at opnå indsigt i og forståelse for de franske traditioner, værdinormer og holdninger der påvirker franskmænds adfærd. Endvidere skal den studerende tilegne sig den relevante fagterminologi på området. Målet med kurset er samtidig at den studerende forbedrer sin mundtlige kommunikationsevne på fransk.

Teaching methods
Holdundervisning, studiekredse, gruppearbejde og individuelle fremlæggelser, såvel mundtligt som skriftligt. Undervisning og diskussion foregår fortrinsvis på fransk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 105 hours
Expected literature

Med udgangspunkt i aktuelle franske og danske tekster, der løbende lægges på Learn, arbejdes der med en række temaer inden for virksomheden og arbejdsmarkedet, herunder temaerne : La population active et sa structure, Les partenaires sociaux, Le modèle sur le marché de travail francais et sur le marché danois, Les conditions de travail, La retraite et les retraités.

Last updated on 14-08-2013