English   Danish

2014/2015  BA-BEUEO1001U  Sprog, tekster og virksomheden (engelsk)

English Title
Language, Texts and Context (English)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Barbara Dragsted - Department of International Business Communication (IBC)
 • Kursusansvarlig
  Laura Winther Balling - MSC
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • læse og forstå tekster på engelsk især ikke-fiktive tekster om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i engelsksprogede områder;
 • uddrage væsentlige informationer især fra engelsksprogede ikke-fiktive tekster;
 • med udgangspunkt i tekster redegøre systematisk for væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i engelsksprogede områder;
 • redegøre for udvalgte ikke-fiktive engelske teksters genre, budskab, struktur og virkemidler i relation til deres kommunikative formål og deres kontekst;
 • have kendskab til det engelske sprogs grammatiske strukturer, især de strukturer der er væsentlige for afkodning af teksters sammenhæng;
 • have kendskab til og systematisk kunne anvende forskellige sprogværktøjer
Prøve/delprøver
Sprog, tekster og virksomheden (engelsk):
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavebesvarelsen baseres på udleverede spørgsmål/​opgaver, der omfatter grammatiske, tekstuelle og metatekstuelle forhold på dansk og/eller engelsk
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på engelsk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af dansk og engelsk.

Kursets samlende udgangspunkt er tekster om og i virksomheden. Der arbejdes med teksterne fra forskellige vinkler: den kontekstuelle, den tekstuelle og den grammatiske vinkel.

Fra det kontekstuelle perspektiv arbejdes der med den faglige viden om f.eks. virksomhedsformer, virksomhedens interessenter og virksomhedens relationer til omverdenen, som forudsættes for at forstå virksomhedstekster.

Det tekstuelle perspektiv fokuserer hovedsagelig på teksternes struktur, fra sætning over afsnit til hele teksten, og inddrager teorier om genrer og tekstuelle virkemidler.

Fra den grammatiske vinkel arbejdes der med virksomhedsteksternes typiske sætnings- og frasestrukturer, deres anvendelse og deres kommunikative funktioner.

Kurset ledsages af en forelæsningsrække på dansk, der giver en kort indføring i grammatik på dansk (lærebog: Grammatik på dansk, af Claus Drengsted-Nielsen, seneste udg.) samt en indføring i fagsprog og fagsproglige problemstillinger, herunder analyse af fagsproglige teksters genretræk (lærebog: Sprog på arbejde, af Marianne Grove Ditlevsen m.fl., seneste udg.). Forelæsningerne danner grundlag for fremmedsprogenes videre arbejde med disse problemstillinger.
Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger, holdundervisning, mini-workshops, studenteroplæg, øvelser og skriftlige opgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 70 timer
Forberedelse 276 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur
PRELIMINARY READING LIST
Books
- Bodil Helder (2011).Textual Analysis. An Approach to Analysing Professional Texts. Samfundslitteratur.
- Lita Lundquist (2008). Navigating in Foreign Language Texts. Samfundslitteratur.
- Claus Drengsted-Nielsen (2012). Grammatik på dansk. Gyldendal/Hans Reitzel.

Chapters from the following books will be printed in a compendium:
- Lone Albrecht (2005). Textual Analysis and the Production of Text. Samfundslitteratur. 2nd edition.
- Lennart Björk & Christine Räisänen (1997). Academic Writing. A University Writing Course. Studentlitteratur.
- Claire Capon (2009). Understanding the business environment, Inside and outside the organisation. Financial Times Prentice Hall
- J.D. Daniels, L.H. Radebaugh & D.P. Sullivan (2009). International Business. Environments and Operations. FT Prentice Hall/Pearson. 12th edition.
- L. Hjulmand & H. Schwarz (2009). A Concise Contrastive Grammar of English (for Danish Students). Samfundslitteratur. 3rd edition.
- Tonya Trappe og Graham Tullis (2010). Intelligent Business. Pearson/The Economist
- Catherine Turner. (2009) Corporate Governance. CIMA Publishing. (available online from the library)
- Ian Worthington & Chris Britton (2006). The Business Environment. Pearson. (available online from the library)
Sidst opdateret den 15-08-2014