English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1067U  Distribuerede Systemer

English Title
Distributed Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Thorn - DIGI
Primære fagområder
 • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
Ved den mundtlige eksamen skal den studerende demonstrere indsigt og forståelse for opbygning af distribuerede systemer. Den studerende skal kunne:
 • Beskrive principper for opbygning af distribuerede systemer og forklare individuelle systemer eller opbygning af netværk.
 • Forklare formål og indhold af central kommunikation og applikationsprotokoller.
 • Diskuter de problemer forbundet med at bygge distribuerede systemer, såsom sikkerhed, koordinering og resultater og fordele og ulemper ved forskellige løsningsmetoder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
• Erfaring med Java som erhvervet på 1. og 2. semester HA (it.)
• Grundlæggende erfaring med objektorienteret modellering såsom UML.
• Grundlæggende anerkendelse og brug af internettet.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
A:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Studerende som vælger at skrive projektet selv, skal skrive 1/3 mindre. Det betyder maksimum 20 standard sider.
Omfang af skriftligt produktMax. 30 sider
OpgavetypeRapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
ForberedelseUden forberedelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeDecember/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i en skriftlig grupperapport og et pensum spørgsmål. Studienævnet fastsætter præcise regler for gruppedannelse. Den mundtlige eksamen er en individuel prøve af en varighed på 30 minutter (inklusiv votering) uden forberedelse. I eksamenslokalet må kun medbringes rapport og få personlige noter.

Den mundtlige eksamen består af to dele: et forsvar for den grupperapport og et spørgsmål til pensum. Begge elementer (projekt inkl. forsvar og pensum spørgsmål) er inkluderet i den samlede vurdering på 50% hver. Testen bedømmes efter 7-trins-skalaen, og vurderingen foretages af intern censur.
B:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Varighed30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeDecember/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Dette modul introducerer distribuerede og komplekse netværkssystemer it-systemer, teknisk struktur, samt centrale spørgsmål i forbindelse med deres funktionalitet. Et eksempel på et sådant komplekst system er en e-commerce løsning, der er bygget på en web-applikationsserver og bruger en komponent til at håndtere betaling med kreditkort.
Gennem dette kursus, får de studerende en grundlæggende forståelse af netværk og (sikre) distribuerede applikationer. Kurset er specielt designet til at give indsigt i Internet struktur og i programmer, der bruger Internet-protokoller. de studerende bliver uddannet til at konstruere distribuerede applikationer med både selvudviklet og ”genbrugt” (muligvis ændret) komponenter.

Kurset er opdelt i mindre logiske dele, der dækker distribuerede systemer og protokoller. Hvert af disse moduler dækker teori, applikationer og øvelser. Undervisningen er baseret på det pædagogiske princip at demonstrere hovedparten af ​​teorien i praksis. 

Kurset bruger e-learning ved at give screencasts / podcasts til at hjælpe de studerendes forberedelse og hjemmearbejde. CBSLearn bruges til deling af dokumenter og interaktivitet.
Undervisningsformer
Dette kursus anvendes til f.eks. analyse af netværksprotokoller, som baserer sig på praktisk anvendelse af tilgængelige software værktøjer. Vægten i undervisningen er både at gennemgå centrale begreber og teorier, men også at facilitere øvelser og udvikling af et distribueret system.

Kursus emner:

•Arkitekturer for distribuerede applikationer, herunder klient / server-arkitekturer, distribuerede objekter samt remote-procedure kald.
•Brugen af protokoller til at etablere standarder for netværksprotokoller, herunder hvordan man definerer de forskellige former for kommunikation, dvs. forbindelsesløs vs. forbindelses-orienteret kommunikation.
•Principper for opbygning af distribuerede systemer fra hver enkelt computer til hele netværket.
•Koordinering og sikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med networking og distribuerede applikationer, herunder sikkerhedsmæssige aspekter i relation til elektronisk handel, og fordele og ulemper ved de vigtigste måder at løse dem, herunder firewalls og kryptering.
Arbejdsbelastning
Forelæsning 30 timer
Øvelser 30 timer
Forberedelse 65 timer
Projekt 57 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 25 timer
Total: 207 timer
Foreløbig litteratur
 • DS (primær bog)
 • Distributed Systems: Concepts and Design, 5th edition
 •  
 • Af George Coulouris, Jean Dollimore and Tim Kindberg, and Gordon Blair
 • Addison-Wesley 2011.
 •  
 • URL:
 • http:/​/​tinyurl.com/​c399ecr
 • IBM (få kapitler)
 • IBM TCP/IP Tutorial PDF (selected readings to be made available on CBSLearn)
 •  
 • Af Lydia Parziale, David T. Britt, Chuck Davis, Jason Forrester, Wei Liu, Carolyn Matthews, and Nicolas Rosselot
 •  
 • URL:
 • http://tinyurl.com/qc7yx
 • Java (få kapitler)
 • Java: How to Program 9th edition (the same as used during your 1st year)
 •  
 • Af Deitel and Deitel
 • Pearson, 2011, International Edition
 • IBM
 •  
 • URL:
 • http:/​/​tinyurl.com/​dxjjh99
Sidst opdateret den 16-07-2014