English   Danish

2014/2015  BA-BIVEO2254U  Legal language - English

English Title
Legal language - English

Course information

Language English
Course ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Juridisk sprog - kursusansvarlig
    Dorrit Faber - Department of International Business Communication (IBC)
  • Fagansvarlig på engelsk og kursusansvarlig - Økonomisk tekst i kontekst
    Lill Ingstad - MSC
  • Juridisk sprog - kursusansvarlig
    Mette Hjort-Pedersen - MSC
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 15-08-2014
Learning objectives
Juridisk sprog
De tekster, der danner rammen om en virksomheds internationale handel, er affattet i et juridisk fagsprog, som man ikke uden videre kan afkode og håndtere. Med henblik på at sætte den studerende i stand til at indgå i sammenhænge, der indebærer en sådan handel på tværs af landegrænser, er målet med dette kursus derfor at den studerende lærer at afkode dette særlige juridiske fagsprog og oversætte indholdet af bl.a. kontrakter inden for fx agenturforhold, således at kontrakterne kan indgå i en forhandlingssituation.
Course prerequisites
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
The course shares exams with
BA-BIVEO2256U
Course content and structure

Juridisk sprog
Kursets hovedtema er kontraktsforhold i et engelsk/dansk komparativt perspektiv. Herudover arbejdes med de sproglige karakteristika, som er særegne for juridiske tekster, samt med principper for kilde- /målsprogsorientering ved formidling mellem to juridiske systemer og kulturer.
 
 

Teaching methods
Juridisk sprog
Studenteroplæg, lærergennemgang, skriftlige øvelser og opgaver samt workshops.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 280 hours
Expected literature

Lærebog eller kompendium Juridisk sprog 2011
Janet Morrison (2011): The Global Business Environment, 3rd. Palgrave Macmillian + kompendium

Last updated on 15-08-2014