English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1002U  Erhvervsøkonomi

English Title
Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 11 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Christian Knudsen
    Christian Knudsen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 23-05-2016
Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • Foretage en analyse af en konkret virksomhed med udgangspunkt i erhvervsøkonomisk og økonomisk psykologisk teori, der omfatter kursets 5 temaer. De valgte teorier fra disse områder skal kunne klassificeres, struktureres og begrundes.
  • Kunne anvende økonomisk-psykologiske teorier til at analysere specifikke elementer inden for de 5 temaer i en virksomhedsanalyse. De valgte teorier fra disse områder skal kunne klassificeres, struktureres og begrundes.
  • Kunne udvælge, kombinere og integrere relevante erhvervsøkonomiske og økonomisk-psykologiske teorier til at analysere de valgte forhold i casevirksomheden.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i faget Økonomisk psykologi, hvorfor at tilmelding til faget forudsætter, at man også er tilmeldt faget Økonomisk psykologi.
Prøve/delprøver
Integreret projekt i erhvervsøkonomi og økonomisk psykologi:
Prøvens ECTS 20
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Projektet skal have et omfang af 10 normalsider plus 5 sider pr. studerende i gruppen
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøven er en individuel 20 min. mundtlig eksamen i virsomhedsrapport samt fuldt pensum og bedømmes af fagets undervisere.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er uden censur og har form af en individuel mundtlig eksamen i hele pensum på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt udarbejdet i grupper á max 5 studerende. Gruppeprojektet tager udgangspunkt i den ved semesterstart tildelte casevirksomhed. Projektet skal have et omfang af 10 normalsider plus 5 sider pr. studerende i gruppen. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere og/eller fagkoordinator.

Bedømmelsen er individuel.

1. semesters temaforløb inkluderer to frivillige opgaver. Efter første temaforløb afleveres en grupperapport i erhvervsøkonomi af max 10 normalsiders længde. Efter femte forløb afleveres grupperapport i erhvervsøkonomi og økonomisk-psykologi af max 10 normalsiders længde. Grupperne kan indarbejde de to hjemmeopgaver i erhvervsøkonomi og økonomisk-psykologi i gruppeprojektet.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

1. semester indledes med Åbningskonference
Åbningskonference på HA(Psyk) adresserer en række spørgsmål, som er centrale for at forstå, hvad en virksomhed er, hvordan den fungerer, hvilken betydning omgivelserne har og hvordan den udvikler sig over tid. Vi ser på, hvordan virksomheden udgør en baggrund for individer og gruppers synspunkter, tanker og følelser, samt hvorledes der er et komplekst samspil mellem individuelle forudsætninger og det sociale systems struktur og begrænsninger.

De to fag, erhvervsøkonomi og økonomisk psykologi, koordineres med udgangspunkt i 5 temablokke:

1) Virksomhedens organisationsbiografi
2) Virksomhedens grænser for størrelse og vækst 
3) Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse
4) Virksomhedens strategi og identitet
5) Virksomhedens innovative aktiviteter og approprierings-strategier

Erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomi beskæftiger sig først med at forstå, hvorledes en virksomhed organiseres fra iværksætter-stadiet til den bliver en multidivisionaliseret og multinational organisation. Herefter fokuseres på at afdække de økonomiske kræfter, der bestemmer virksomhedens horisontale og vertikale grænser. Vi ser på virksomhedens ejerstruktur og styring. Herefter belyses virksomheden ud fra henholdsvis interne og eksterne strategi-analyser, ligesom multiproduktvirksomheders strategi og identitets-dannelse diskuteres. Kursets afsluttes med at diskutere, hvordan virksomheden gennemfører innovative aktiviteter og hvordan ny viden kan forsvares via diverse former for IP-rettigheder..


 

1) Virksomhedens organisationsformer og kontekst

2) Virksomhedens og individets grænser og struktur 

3) Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse

4) Virksomhedens interaktion med omverdenen: strategi og identitet

5) Virksomhedens innovative aktiviteter, deres organisering og beskyttelse

Åbningskonference

Åbningskonference på HA(Psyk) adresserer en række spørgsmål, som er centrale for at forstå, hvad en virksomhed er, hvordan den fungerer, og hvilken betydning den enkelte ansatte samt grupper af ansatte har for virksomhedens succes og udvikling. Vi ser på, hvordan virksomheden udgør en baggrund for individer og gruppers synspunkter, tanker og følelser, samt hvorledes der er et komplekst samspil mellem individuelle forudsætninger og det sociale systems struktur og begrænsninger.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Arbejdsbelastning
Erhvervsøkonomi forelæsninger 36 timer
Erhvervsøkonomi øvelser 24 timer
Forberedelse til forelæsninger i erhvervsøkonomi 72 timer
Skrivning af opgaver, inkl. slutraport 171 timer
Åbningskonferencen 28 timer
Foreløbig litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Åbningskonference
Bogkøb
Andersen, T. (2005), Reflekterende processer: samtaler og samtaler om samtalerne,  Dansk Psykologisk Forlag
Kompendium
Sornn-Friese, H. (2005), Hvad er en virksomhed?, HA(Psyk) undervisningsnote, København: CBS

Ehvervsøkonomi
Bogkøb
Knudsen, C. (2013), Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning. København: Samfundslitteratur.
]
Mintzberg, H. (1983), Structure in Fives: Designing effective organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.

Download
Barney, J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1): 99-120
Boeker, W. (1989), Strategic change: The effects of founding and history. Academy of Management Journal, 32(3): 489-515
Goold, M. and K. Luchs (1993), Why diversify? Four decades of management thinking. Academy of Management Executive, 7(3): 7-25
Greiner, L.E. (1972), Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, 50(4): 37-46
Langlois, R.N. (2003), The vanishing hand: The changing dynamics of industrial capitalism, Industrial and Corporate Change, 12(2): 351-385
Levinthal, D.A. & J.G. March (1993), The myopia of learning, Strategic Management Journal, 14(2): 95-112
McGahan, A.M., Argyres, N. and J.A.C. Baum (2004), Context, technology and strategy: Forging new perspectives on the industry life cycle, Advances in Strategic Management, 21: 1-21
Penrose, E. (1955), Research on the business firm: Limits to the growth and size of firms, American Economic Review, 45(2): 531-543
Porter, M.E. (2008), The five competitive forces that shape strategy, Harvard Business Review, 86(1): 78-93
Prahalad, C. K. and G. Hamel (1990), The core competence of the corporation, Harvard Business Review, 68(3): 79-91
Van de Ven, A. and M. S. Poole (1995), Explaining development and change in organizations, Academy of Management Review, 20(3): 510-540

Kompendium
CBS (2007, Danfoss: Case Competition, Frederiksberg: CBS
Baron, J.N. & D.M. Kreps (1999), Employment and economics, in Strategic human resources: frameworks for general managers, chapter 4, New York: Wiley & Sons
Chandler, A.D. (1990), Scale, scope, and organizational capabilities, in Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, chapter 2, Cambridge, Mass.: Belknap Press
Klein, B. (1988). Vertical integration as organizational ownership: The Fisher Body-General Motors relationship revisited. in Masten, S.E. (ed), Case studies in contracting and organizations, Oxford: Oxford University Press
Knudsen, C. (1990): Nyere økonomisk virksomhedsteori i videnskabsteoretisk belysning, in Andersen, H. (ed.), Videnskabsteori og metodelære: Erhvervsøkonomi, Frederiksberg: Samfundslitteratur

 
Sidst opdateret den 23-05-2016