English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1011U  Økonomisk psykologi

English Title
Behavioral Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 8 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Christian Knudsen
    Christian Knudsen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 07-07-2014
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1002U
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Økonomisk psykologi
I faget økonomisk psykologi fokuseres på, hvorledes der træffes beslutninger såvel ud fra et økonomisk som et psykologisk perspektiv. Disse perspektiver søges så anvendt til i tema 1 at forstå, hvordan kognitive begrænsninger hos ledende beslutningstagere bestemmer, hvorledes virksomheden organiseres over dens livsforløb. I tema 2 søger vi med udgangspunkt i dual proces teorien at forstå, hvorledes grænserne for virksomhedens vækst bestemmes af de ledende medarbejderes kognitive karakteristika. I tema 3 om virksomhedens ejerstruktur og styring diskuteres, hvorledes de traditionelle styrings-mekanismer i virksomheden nogle gange bryder sammen på grund af irrationelle beslutninger hos individer og grupper. Og det diskuteres, hvordan en virksomheds medarbejdere motiveres til at udføre forskellige opgaver fra henholdsvis et økonomisk og psykologisk perspektiv. I  tema 4 diskuteres, hvordan virksomhedens strategi kan forklares ud fra en såkaldt selvkontrolmodel. Der sættes især fokus på at forstå, hvordan  virksomhedens identitets dannes og hvordan denne udvikler sig over tid. Kurset afsluttes med tema 5, hvor virksomhedens innovative aktiviteter diskuteres, idet der især fokuseres på, hvad der kan fremme medarbejdernes kreativitet.

1) Virksomhedens organisationsformer og kontekst
2) Virksomhedens og individets grænser og struktur 
3) Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse
4) Virksomhedens interaktion med omverdenen: strategi og identitet
5) Virksomhedens innovative aktiviteter, deres organisering og beskyttelse
Åbningskonference
Åbningskonference på HA(Psyk) adresserer en række spørgsmål, som er centrale for at forstå, hvad en virksomhed er, hvordan den fungerer, og hvilken betydning den enkelte ansatte samt grupper af ansatte har for virksomhedens succes og udvikling. Vi ser på, hvordan virksomheden udgør en baggrund for individer og gruppers synspunkter, tanker og følelser, samt hvorledes der er et komplekst samspil mellem individuelle forudsætninger og det sociale systems struktur og begrænsninger.
Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Arbejdsbelastning
Økonomisk Psykologi forelæsninger 24 timer
Forberedelse til forelæsninger 48 timer
Skrivning af opgaver, inkl slutrapport 124 timer
Øvelse 24 timer
Foreløbig litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Økonomisk psykologi
Bogkøb
Knudsen, Christian (2011), Økonomisk Psykologi. Adfærdsøkonomiske perspektiver på virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet, Frederiksberg: Samfundslitteratur

Download
Busenitz, L. W. and Barney, J. B. (1997). Biases and Heuristics in Strategic Decision-Making: Differences Between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations.Journal of Business Venturing
Hammond, J. S., R. L. Keeney and H. Raiffa (2006). The hidden traps in decision-making. Harvard Business Review, 84(1): 118-126.
Larens Rook (2006): “An Economic Psychological Approach to Herd Behavior” Journal of Economic Issues, Vol XL, pp.75-95.
Malmendier & Tate (2005): Does Overconfidence Affect Corporate Investment? CEO overconfidence Measures Revisited. European Financial Management, Vol. 11(5): 649-659.
Morse, Gardiner (2006): “Decisions and Desires” Harvard Business Review,pp.42-51.

Kompendium
Jonathan Baron (2000) Thinking and Deciding, Cambridge: Cambridge University Press, kapitel 19.
Shefrin, Hersh (2007): Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. McGraw Hill Irwin, kap 1 og 10.
SchellingThomas, C. (1984): The Intimate Contest for Self-Command, in Schelling (ed): Choices and Consequences. Perspectives of an Errant Economist. pp.57-82.
Keith Frankish & Jonathan St.B.T. Evans (2009): “The Duality of Mind: An Historical perspective.”in Jonathan St.B.T.Evans & Keith Frankish (eds). In two Minds: Dual processes and Beyond” Oxford: Oxford University Press.
Jonathan St.B.T.Evans (2009): How many dual-process theories do we need? One, two, or many? in Jonathan St.B.T.Evans & Keith Frankish (eds). In two Minds: Dual processes and Beyond” Oxford: Oxford University Press
Camerer, Loewenstein & Prelec (2003): Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics” (memo) http:/​/​www.econ.nyu.edu/​user/​bisina/​camerer_loewenstein_prelec.pdf
 
Sidst opdateret den 07-07-2014