English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1051U  Socialpsykologi

English Title
Social Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 08-07-2014
Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • Redegøre for og forklare grundlæggende socialpsykologiske begreber inden for fagets temaområde.
  • Anvende socialpsykologiske teorier til at analysere individuelle og sociale fænomener.
  • Kritisk diskutere styrker og svagheder i socialpsykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling
Prøve/delprøver
Socialpsykologi:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøven afholdes som individuel mundtlig eksamen, der varer 20 minutter inkl. votering.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Socialpsykologi udforsker samspillet og den gensidige påvirkning mellem individet og dets sociale omverden. Fokus ligger grundlæggende på hvad der sker med menneskers adfærd, tænkemåde, følelser og holdninger i socialt samspil i de grupper, de indgår i og de samfundsmæssige forhold, de lever under. Faget har særligt fokus på mennesker i en social og organisatorisk kontekst. Faget præsenterer gruppeteorier og teorier om forskellige slags social påvirkning som berør beslutningsprocessen, samarbejde, problemløsning og lederskab. Endvidere diskuteres socialpsykologisk forskning om konformitet og lydighed, og den relative betydning af personlighed og situation for adfærd diskuteres. Vigtige socialpsykologiske begreber som rolle, normer, holdning, gruppe, konflikt, attribution og motivation vil blive gennemgået.
Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Arbejdsbelastning
Lektioner 24 timer
Øvelser 24 timer
Læsning af pensum 181 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur
Litteraturliste, Socialpsykologi 1. semester
·         Andersen og Mørch (2000). Socialpsykologiens verdener i Psyke og Logos (29 sider)
·         Berthelsen, P (2008). Mennesket som socialt væsen – at påvirke og blive påvirket, Frydenlund s. 113-120 (7 sider)
·         Buelens, Sinding, Waldstrøm, Kreitner & Kinicki (2011). Group dynamics, chap 7 in Introduction to Psychology, McGraw Hill (32 sider)
·         Buelens, Sinding, Waldstrøm, Kreitner & Kinicki (2011). Teams and teamwork, chap 8 in Introduction to Psychology, McGraw Hill (44 sider)
·         Burr, V. (1995): An Introduction to Social Constructionism. Kap. 1: What is Social Constructionism? Routledge Publ. London (16. sider)
·         Coutu, D. (2009). Why Teams Don’t Work. Harward Business Review, (6 sider)
·         Dahl, K. og Juhl, A.G. (2009), Den professionelle processkonsulent, kap. 1: Det konsultative rum. Hans Reitzels Forlag, (s. 13-34) (22 sider)
·         Dalsgaard (2006), Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv?, kap. 4 – stress som en mulighed (s. 125-143) (18 sider)
·         De Dreu & Beersma (2005). Conflict in organizations: Beyond effectiveness and performance. European Journal of Work and Organizational Psychology, 14(2), 105-117 (13 sider)
·         Gagne, M. & Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26,  331-362 (31 sider)
·         Gergen (1994). Realities and relationships: Soundings in social construction, kap. 8: Self narration in social life. Cambridge Harvard University Press (24 sider).
·         Giddens, A. (1996).Modernitet og selvidentitet, kap 1 & kap 3 (48 sider)
·         Goffee R. & Jones G., (1996). What Holds the Modern Company Together. Harvard Business Review, 74(6), 133-148 (15 Sider)
·         Karpatschof, B. (2006). Udforskning i psykologien, kap. 1 (80 sider)
·         Kreitner & Kinicki (2010). Social perception and attribution, chap 7 in Introduction to Psychology, McGraw Hill, (28 sider)
·         Kuschel, R & Zand, F. (2007) fordomme og stereotyper, Frydenlund, s.19-28, 43-48, 84-94 (25 sider)
·         Kvale & Brinkmann (2008). Interview – introduktion til et håndværk, kap. 3 og kap. 7. Hans Reitzels Forlag. (38 sider)
·         Mead, G. (1934). Mind, Self, and Society, kap 20 & kap 22 (19 sider)
·         Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1997). Commitment in the Workplace. Theory, Research and Application (kap. 1-4). London: Sage Publications. (65 sider)
·         Müller, L. P. (2004), Arbejds, organisations, og ledelsespsykologi, kap. 6: Stress, Frydenlund (s. 147-172) (25 sider)
·         Myers (2010). Group Influence, chap 8 in Introduction to Psychology, McGraw Hill (40 sider)
·         Pearce, B (2007). Kommunikation og skabelsen af sociale verdener, kap. 5: Man handler I kommunikation: Talehandlinger. Kap. 5. Dansk Psykologisk Forlag (20 sider)
·         Putnam & Poole (1987). Conflict and negotiation. In Jablin, Putnam, Roberts, & Porter (Eds.), Handbook of organizational communication: An interdiciplinary perspective, 549-599. CA: Sage Publications, Inc (51 sider)
·         Rogers (2011). Social Psychology, kap. 1 (30 sider)
·         Wetherell (1996). Identities, Groups and Social Issues, chap 1: Themes in Experimental Research on groups from the 1930’s to the 1990’s. Sage Publications. (54 sider)
·         Wilken, Lisanne (2006): Bourdieu for begyndere, kap. 2, s. 37-61 (24 sider). Roskilde Universitetsforlag. 
·         Willig (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology, kap. 1: From recipes to adventures. McGraw Hill, kap. 1 (15 sider)
Sidst opdateret den 08-07-2014