English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1052U  Metodiske principper

English Title
Methodological approaches

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 07-07-2014
Læringsmål
Formålet med de tre skriftlige hjemmeopgaver er at udprøve viden om og basale færdigheder i det, at analysere en virksomhed, indenfor hver af de tre analysetyper som gennemgås i undervisningen og som er formidlet i pensum.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1053U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der er samlet udprøvning i Metodiske principper og Udvalgte analysetyper

Undervisningen i metodiske principper
inddrager:

  • Kvantitative analysemetoder: Kurset har til formål at klargøre baggrunden for den kvantitative tilgang. Undervisningen omfatter basale begreber og forudsætninger for en kvantitativ undersøgelse og ikke mindst, hvordan resultater kan fortolkes. Kurset foregår på engelsk og arbejder med følgende indholdsmæssige overskrifter: data representation and summary measures; exploratory data analysis, data collection and basic experimental design; probability theory and distributions, sampling distributions, confidence intervals, significance tests, contingency tables and Bayesian inference, analysis of proportions, and single and multivariate regression analysis.
  • Kvalitative analysemetoder: Kurset har til formål at klargøre baggrunden for den kvalitative tilgang. Undervisningen omfatter basale begreber og forudsætninger for en kvalitativ undersøgelse og ikke mindst, hvordan resultater kan fortolkes. Der gives endvidere eksempler på indholdet i og anvendelsen af konkrete undersøgelsesmetodikker, såsom interview, fokusgruppe, deltagerobservation, dokumentanalyse og spørgeskemaer.
Undervisningsformer
Forelæsninger, workshops og øvelser

4. semester er samlet 825 studenterarbejdstimer (SAT), som fordeles på flg. måde:

Samlet udprøvning metodiske principper og udvalgte analysetyper:
205 SAT, som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i forløbene Metodiske principper (kvalitative og kvantitative metoder) og Udvalgte analysetyper (Økonomiske/​finansielle analyser, Organisationsanalyse, og Markedsanalyse), samt udarbejdelse af tre individuelle hjemmeopgaver i hver af de tre analysetyper baseret på en fælles case.

Integreret projekt:
620 SAT som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i semestrets fag og udarbejdelse af det integrerede projekt.
Foreløbig litteratur

Endnu ikke fastlagt

Sidst opdateret den 07-07-2014