English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1054U  Analyse som konstruktion

English Title
The analysis concept as a construction

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 08-07-2014
Læringsmål
Se læringsmål for analyseyper og integreret projekt.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1055U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Analyse som konstruktion er en integreret del af undervisningen i de tre analysetyper (Økonomiske/finansielle analyser, Organisationsanalyse og Markedsanalyse). I hvert af disse fag diskuteres altså analyser som konstrueret fænomen (indenfor rammerne af det særskilte fagområde), og på analysers fabrikerede, målrettede, praktiske og/eller politiske dimensioner. Litteraturen for faget Analyse som Konstruktion integreres altså i pensum for de tre analysefag.

Undervisningsformer
Se ovennævnte.
Sidst opdateret den 08-07-2014