English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1367U  Organisationsteori

English Title
Organization Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Anne Roelsgaard Obling - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 07-07-2014
Læringsmål
  • Identifikation og forståelse af fagets teorier, grundbegreber og forklaringsmodeller, samt diskussion af deres styrker og svagheder.
  • Anvendelse af fagets teorier, grundbegreber og forklaringsmodeller på konkrete case-eksempler til at adressere og analysere organisatoriske kerneopgaver, funktioner og aktiviteter.
  • Refleksion over organisationsteoriens formål, rækkevidde og status - herunder reflektion over, hvad teori er og hvordan teori kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøven er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum. Syge-/omprøven finder sted i august.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget introduceres til centrale begreber inden for organisationsteorien som organisation, administration, management og ledelse. Faget præsenterer organisationen som en enhed, hvori der foregår en løbende, dynamisk aktivitet og hvor aspekter som samarbejde, struktur, effektivitet, koordinering og behov for ledelse ofte spiller en central rolle.
 
Gennem læsning af klassiske tekster inden for disciplinen giver faget de studerende en grundlæggende organisationsteoretisk viden samt forståelse af den idehistoriske udvikling af disciplinen. Samtidig præsenteres de studerende undervejs for mere anvendelsesorienterede tekster, der typisk eksemplificerer, hvordan den pågældende teori eller teoretiske perspektiv kan bruges i konkrete organisationsanalyser.
 
Hensigten med den historiske forandring af organisationsteorien via læsning af klassiske tekster koblet med nyere teorier om organisation er, at give de studerende et indblik i et akademisk felt, som er genstand for løbende diskussioner og debatter. Herigennem skal de studerende blive i stand til at reflektere over organisationsteoriens formål, rækkevidde og status – herunder også en mere generel refleksion over, hvad teori er og hvordan teori kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer.         

Undervisningsformer
Undervisning foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, mindre undervisningslektioner og workshop aktivitet.
Arbejdsbelastning
Fremmøde til alm. undervisning 36 timer
Pensumlæsning, ca 800 sider tekster + cases 164 timer
Anden forberedelse til undervisningen 36 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 39 timer
Foreløbig litteratur
Tilpasses og offentliggøres i efteråret 14.
Sidst opdateret den 07-07-2014