English   Danish

2014/2015  DIP-DFINV1077U  Private Equity

English Title
Private Equity

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 30-04-2014
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes det, at den studerende er i stand til:
• diskutere private equity fondes corporate governance model og sammenligne denne med både børsnoterede selskaber og andre privatejede selskaber,
• beskrive juridiske og finansielle aspekter af private equity fondes overtagelse og ejerskab af porteføljevirksomheder,
• forholde sig til private equity fonde set fra et investorsynspunkt og herunder redegøre for deres performance og udfordringerne ved at måle denne,
• sammenligne private equity fonde med venture fonde og business angels.
Prøve/delprøver
Private Equity:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
I dette fag søges bl.a. nedennævnte aspekter behandlet:

- Karakteristika ved de forskellige overtagne selskaber
- Kapitalstruktur ved Private Equity fondenes virksomhedsovertagelser
- Værdiansættelse og gældsfinansiering i forbindelse med overtagelserne       
- Private Equity fondenes Corporate governance modeller osv.
- Afkast af Private Equity investeringer
- Organisering og struktur af Private Equity fonde og deres investorer

I behandlingen fokuseres på de forhold, som de pågældende selskaber arbejder under.
Undervisningsformer
Undervisningen foretages af en række forskellige undervisere med forskellig ekspertise, herunder flere gæsteundervisere fra Private Equity industrien. I undervisningen inddrages i vidt muligt omfang eksempler og cases, og der forventes en høj grad af deltagelse fra de studerende..

Fokus er i høj grad på de praktiske aspekter og forhold.
Sidst opdateret den 30-04-2014