English   Danish

2014/2015  KAN-CCMVV1144U  Boligøkonomi og finansiering

English Title
Housing economics and finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Claus Parum - Institut for Finansiering (FI)
Underviser: Jens Lunde - jl.fi@cbs.dk
Administration: Sabrine Josephine Schmidt - sjs.fi@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 08-01-2015
Læringsmål
Efter at have gennemført faget kan den studerende
• identificere en grundlæggende viden om bolig- og ejendomsmarkedernes funktion, særlige karakteristika og særlige rolle i moderne markedsøkonomi
• anvende fagets teorier og analyser på foreliggende boligøkonomiske og –finansielle problemstillinger
• forstå og analysere strukturerne og dynamikken i bolig- og ejendomsmarkederne
• forestå og rådgive om boligvalg og om investerings- og finansieringsbeslutninger for ejendomme
• analysere bolig- og ejendomsmarkedernes betydning for kapitalmarkedet og samfundsøkonomien
• anvende finansiel og økonomisk teori til at analysere fænomener på ejendoms- og boligmarkederne såvel som ved finansiering

Ved eksaminationen skal de studerende demonstrere, at de udtømmende opfylder fagets læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler, for at opnå karakteren 12.
Forudsætninger for at deltage i kurset
I faget sammenføjes teori og empiri fra såvel finansielle og andre økonomiske fag som skattemæssige og juridiske områder.
Faget kan følges af alle kandidatuddannelser på CBS’s erhvervsøkonomiske fakultet.
Prøve/delprøver
Boligøkonomi og finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af studerende til syge-/omprøve tilsiger det, kan prøveformen blive ændret til en mundtlig stedprøve. Mundtlig eksamen hvis under 15 studerende.
Beskrivelse af eksamensforløbet

CBS PC eksamen med e-aflevering.
Det er ikke tilladt at medbringe egen PC og printer.
Ingen adgang til internet, LEARN og S-drev.
Egen lommeregner må medbringes.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Boliger og ejendomme frembyder særlige økonomiske karakteristika. Videre analyseres ejendomsinvesteringers afkast og risici, bestemmelsen af ejendomspriser og prisdannelsen på markederne, boligudgifter samt user costs, ejendomsformue og capital gains and losses, boligens påvirkning af det øvrige forbrug, generationseffekter på boligområdet, boligformernes økonomi, reguleringen af boligformerne gennem bolig- og skattepolitik mv., valget mellem boligformerne, transaktionsomkostningerne, boligbeskatningen, boligsubsidierne og deres allokerings- såvel som fordelingsvirkninger, ejendomsejers finansielle gearing og valget mellem forskellige lånetyper, de finansielle institutioner på området, samt – for det meste integreret – boligens rolle i samfundsøkonomien. Fagets problemstillinger perspektiveres internationalt. Aktuelle problemstillinger inddrages ad hoc.

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Faget vil give de studerende en både bredere og dybere indsigt i de økonomiske og finansielle aspekter ved bolig- og ejendomsmarkederne. Den kompetence vil selvfølgelig kunne anvendes direkte ved beskæftigelse inden for bolig- og ejendomssektoren eller ved herimod rettet finansiel aktivitet. Alle finansielle analytikere vil have stor nytte af en sådan indgående viden omkring disse emner, da både ejendomme og værdipapirer baseret herpå udgør væsentlige alternativer til fx aktieinvesteringer.

Undervisningsformer
Forelæsninger med dialog.
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 08.00-09.40, uge 38, 40
Torsdag 08.00-09.40, uge 36-41, 43-51

Foreløbig litteratur

Charles Goodhart and Boris Hofmann (2007), – Kapitel 1: ”House Prices and the Macroeconomy: Overview”.
Miles, David (1994): ”Housing, Financial Markets and the Wider Economy”. Wiley, Chichester. – Kapitel 1,

André, Christophe (2010): “A Bird’s Eye View of OECD Housing Markets”. Economics Department Working Papers No. 746. OECD.
Lunde, Jens (2013): “Boligudgifter og user costs”. Undervisningsnote. 2. udgave

Robert J. Shiller: “Understanding Recent Trends in House Prices and Home Ownership”. – In: Federal Reserve Bank of Kansas City (2007), pp. 89-123.

Shiller, Robert J. (2005): ”Irrational Exuberance” Second Edition. Chap. two: “The Real Estate Market in Historical Perspective.” pp. 11-27.
Bourassa et al. (2009); “House Price Changes and Idiosyncratic Risk: The Impact of Property Characteristics”. Real Estate Economics. Vol. 37. Number 2.
Hort, Katinka (2000): “Prisbildningen på egnahem i Sverige”, pp. 9-24 i: Thomas Lindh (red).

Björklund, Kicki och Bo Söderberg (2000): “Cykler och bubblor på fastighetsmarknaden”, pp. 45-58 i: Thomas Lindh (red).

Lunde, Jens (2009): “Boligcyklen i dyster fase: Boligprisernes vej ned ad en rutsjebane.” Finans/Invest. Nr. 7, oktober, pp. 5-14.

Girouard et al (2007): “Has the rise in debt made households more vulnerable?” Economics Department Working Papers No. 535. OECD.

Edward E. Leamer: “Housing is the Business Cycle”. – In: Federal Reserve Bank of Kansas City, (2007), pp. 149-233 .
Browning, Gørtz and Leth-Petersen (2013): ”Housing Wealth and Consumption: A Micro Panel Study”. The Economic Journal.
Patrick H. Hendershott and Michael White: “The Rise and Fall of Housing’s Favored Investment Status”. Journal of Housing Research. Vol. 11, pp. 257-275. 2000.

Møller, Michael og Claus Parum (2013): ”Den omstridte ejendomsværdiskat”. Finans/Invest, 6/13, september.

Skat (2011): “Ejendomsværdiskatten 2012”. Pjece. Oktober.
Priemus and Maclennan (1998): “The different faces of private rented housing”. Netherlands Journal of Housing and.... Vol 13. 
Andersen, Hans Skifter (2007): “Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet – en registeranalyse.” SBI, Aalborg Universitet.

Lunde: ”Københavnerpriser, andelsboligfordele, ”penge over bordet” og Århushistorier. – Gamle, aktuelle og kommende kapitler i den florissante, delvist skattefinansierede andelsbolighistorie.” 2009. – Foreløbig udgave.
Lunde: "En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed." Finans/Invest, 7/12, November, pp. 18-27.

Frankel, Allen et. al. (2004): ”The Danish mortgage market.” BIS Quarterly Review, March, pp. 95-109.
Gyntelberg, Kjeldsen, Baekmand Nielsen, and Persson (2012): “The 2008 Financial Crisis and the Danish Mortgage Market.” pp. 53-68 in: Ashok Bardhan, Robert H. Edelstein, Cynthia A. Kroll (eds.).

Richard K Green and Susan Wachter (2007): “The Housing Finance Revolution”. – In: Federal Reserve Bank of Kansas City, (2007), pp. 21-67.

Johansen, Claus & Elena Kabatchenko Nielsen (2008): ”Det danske realkreditmarked – et likviditetsdilemma”. Danmarks Nationalbanks Kvartalsoversigt, 4. kvartal, pp. 61-71.
Gundersen, Hesselberg og Hove (2011): “Dansk realkredit.”Danmarks Nationalbanks Kvartalsoversigt, 4. kvartal, pp 59-81.

Bomgaard, Lotte og Kim Lausten (2009): ”Realkreditfinansiering og det danske balanceprincip.” Finans/Invest, 6/09, September, pp. 5-10.
Hjortshøj-Nielsen, Henrik og Thomas Kyhl (2012): Fremtidssikring af dansk realkredit, Finans/Invest, februar 1/12, pp. 18-22.
 

Denne litteratur om boligøkonomi og boligmarkedet er som hovedregel angivet ved links eller ligger på Learn.

Sidst opdateret den 08-01-2015