English   Danish

2014/2015  KAN-CEMFO1051U  Relationship Marketing

English Title
Relationship Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Lars Grønholdt - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Lars Grønholdt
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 04-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante faglige problemer og hypoteser ud fra marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
  • Analysere og syntetisere konkrete faglige problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle løsningen af faglige problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Prøve/delprøver
Relationship Marketing:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
Skriftlig projektopgave (max. 20 normalsider), som udarbejdes individuelt eller i grupper af 2 studerende. I tilfælde af at opgaven udarbejdes i gruppe, skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, således at der kan gives en individuel karakter, jf. studieordningens § 6 stk.3.
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Skriftlig projektopgave (max. 20 normalsider), som udarbejdes individuelt eller i grupper af 2 studerende. I tilfælde af at opgaven udarbejdes i gruppe, skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, således at der kan gives en individuel karakter, jf. studieordningens § 6 stk.3.
Der er ikke knyttet vejledning til udarbejdelsen.
Besvarelsen afleveres i 2 eksemplarer til linjesekretariatet.
Eksamensopgaven stilles umiddelbart efter afslutning af undervisningen. Udlevering af projektopgaven og tidsfrist for aflevering annonceres af linjesekretariatet. Der afholdes ordinær eksamen i oktober.
Syge-/omprøve afholdes i januar.
Der stilles en ny eksamensopgave til projektet til syge-/omprøven som er individuel
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at introducere de grundlæggende teorier og metoder i det nye marketingkoncept, der har væsentlige implikationer for virksomhedens marketingledelse. Desuden er formålet at præsentere de nyeste teorier og metoder inden for relationship marketing og demonstrere deres anvendelse på konkrete cases fra praksis.

Fagets indhold.
Faget vil gå i dybden med følgende emner:
Det nye marketingkoncept
Relationer i marketing
Kundetilfredshed og –loyalitet
Kundeværdi
Kundeanalyser
Medarbejdertilfredshed og -loyalitet
Sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed, kundeloyalitet og virksomhedens lønsomhed

 

Fagets progression
Faget præsenterer et nyt udvidet syn på marketing. Faget danner derfor et godt fundament for alle de øvrige fag på linjen, såvel som flere af 3. semesters valgfag, og derfor afholdes undervisningen koncentreret i starten af 1. semester.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger, cases og øvelser.
Foreløbig litteratur

Christopher, M, Payne, A. & Ballantyne, D. (nyeste version). Relationship Marketing: Creating Stakeholder Value. Oxford, England: Butterworth-Heinemann.

Hertil kommer artikler og yderligere undervisningsmateriale.

Sidst opdateret den 04-07-2014