English   Danish

2014/2015  KAN-CSPKU3000U  Introduktionskursus for Politisk Kommunikation og Ledelse

English Title
Introduktionskursus for Politiks Kommunikation og Ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 2,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:
  Erik Caparros Højbjerg - MPP
 • Organisation og Ledelse som Kommunikation:
  Niels Thyge Thygesen - MPP
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 12-08-2014
Læringsmål
Introduktionskursus i politisk Kommunikation og Ledelse:
 • formulere og diskutere ud fra en iagttagelsesteoretisk og kommunikationsteoretisk position
 • definere forskellige begreber for politik (og det politiske)
 • diskutere en række ledelsesrelevante problemstillinger af empirisk relevans.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Organisation & Ledelse som Kommunikation" og "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation", hvorfor at tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene "Organisation & Ledelse som Kommunikation" og "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation".
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1054U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Introduktionskursus i Politisk Kommunikation og Ledelse:

Introduktionskursus for PKL har til formål at give de studerende en indføring i uddannelsens videnskabsteoretiske grundlag samt vigtigste teoretiske tilgange og begreber. Kurset er baseret på kondenseret vidensformidling afløst af praktiske-analytisk arbejde med det teoretiske stof.
 

Undervisningsformer
Introduktionsforløbet i uge 35
Foreløbig litteratur

NB! vejledende litteratur

 

Sidst opdateret den 12-08-2014