English   Danish

2015/2016  BA-BPSYV1002U  Risiko- og krisehåndtering i virksomheder og organisationer

English Title
Risk and Crisis Management in companies and organizations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Lasse Peter Laursen - MPP
Ekstern Lektor i risko- og krisehåndtering Lasse Peter Laursen, LPF/MPP, e-mail: lpl.mpp@cbs.dk, telefon: 25 33 30 80

Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 05-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Faget giver den studerende
  • Grundlæggende introduktion til seneste teori inden for risiko- og krisehåndtering.
  • Teoretisk og praktisk forståelse af hvordan kriser kan forebygges, håndteres og hvordan organisationen "kommer sig", når krisen er ovre.
  • Kompetence til at argumentere for valg af tiltag i forbindelse med håndtering af risici og kriser i organisationer
Prøve/delprøver
Risiko- og krisehåndtering i virksomheder og organisationer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen med bi-eksaminator på baggrund af pensum.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende får 24 timer til i en individuel skriftlig opgave at beskríve, ved hjælp af fagets teorier, hvordan de vil håndtere en fiktiv krise baseret på en case. Opgaven må have et omfang af max. fem normalsider.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Risiko- og krisehåndtering

En krise kan på et øjeblik gøre uoprettelig skade på det image og den forretning, det har taget virksomheden eller organisationen mange år at opbygge. Med faget ”Risiko- og Krisehåndtering”, får du kendskab til håndteringsstrategier før, under og efter krisen.


Kriser er i dag ikke enkle og ensidet, men flersidet, komplekse og grænseløse. Det gør en teoretisk og mere strategisk tilgang til kriser – både før, under og efter – afgørende. Rationalet er, at organisationer der løbende arbejder med at håndtere issues og risici, er mindre eksponeret for kriser og bedre i stand til at håndtere dem, hvis uheldet skulle være ude.


Faget arbejder med at gøre organisationen i stand til at håndtere kriser og risici via kommunikation. Her er etiske værdisæt, CSR, imagepleje, intern og ekstern kommunikation, stakeholder- reputation, og issues management centrale elementer.

Faget giver en  introduktion til teoretisk og praktisk risiko- og krisehåndtering i organisationer.
 
I faget undersøges en række konkrete cases fra virksomheder og organisationer, der har været i krise og havnet i mediernes kritiske søgelys. Vi gennemgår disse cases i forhold til teorien og får besøg af organisationer, der har været i krise. De vil fortælle om krisen, deres refleksioner herom, hvad de gjorde, og hvad de kunne have gjort anderledes. 


Spørgsmålet, vi behandler gennemgående, er: Hvordan undgår organisationer at havne i krise? Og hvis organisationen kommer i krise, hvordan håndteres den så bedst muligt?

Fagets fundament er kommunikationsteori og strategisk ledelse.

 

Undervisningsformer
1) Forelæsning (ca. 40 %)

2) Øvelser med risiko- og krisehåndtering. Herunder fiktive cases der passer til litteraturen, nyhedsartikler og tv-indslag fra landsdækkende medier om virkelige og aktuelle kriser, der bruges til at diskutere i faget. Disse øvelser vil være forberedende til eksamen (ca. 50 %).

3) Gæsteforelæsninger med kommunikationseksperter indenfor blandt andet den finansielle verden og corporate enterprise (ca. 10 %)
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur. Pensum er ca. 500 sider.

Andersen, Torben: Strategic Risk Management Pratice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge University Press, 2010.

Benoit, William: Account, Excuses, And Apologies: A Theory of Image Restoration Discourse, State University of New York Press, 1995.

Beck, Ulrich: Risikosamfundet, på vej mod en ny modernitet, Hans Reitzel, 1997. 

Stephens, Keri K. & Patty Malone: New Media for Crisis Communication: Opportunities for Technical Translation, Dialogue and stakeholder response.

Coombs, W. Timothy:  Ongoing crisis communication, Planning, managing, and responding, SAGE 2012.

Regester, Michael & Judy Larkin: Risk Issue and Crisis Management in Public Relations, Kogan Page, 2008.

Hearit, Keith Michael: Crisis Management by Apology, Lawrence Earlbaum Associates, 2006.

Roux-Dufort, Christophe: The Devil lies in Details! How Crisis Build up Within Organizations, Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 17, no.1, 2009.
 

Sidst opdateret den 05-02-2015