English   Danish

2015/2016  KAN-CMLMV1047U  Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog

English Title
Terminology and terminology databases with examples from economic/financial language

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Bodil Nistrup Madsen - Department of International Business Communication (IBC)
Sekretær: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 17-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende udvikler kompetencer mht. analyse og strukturering af viden.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne udarbejde en velfungerende terminologi- og vidensbase omfattende dansk og et fremmedsprog under anvendelse af terminologisk metode og hensigtsmæssig udnyttelse af databaseformatet. Den studerende skal desuden kunne redegøre for udvælgelse og strukturering af data anvendt i basen.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Alm. adgangskrav til CLM-studiet.
Prøve/delprøver
Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
Prøven består i udarbejdelse af terminologi- og vidensbase inden for et selvvalgt emne. Emnet aftales med læreren senest 2 uger inden undervisningens ophør.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Basen skal omfatte 10-15 begreber på dansk og fremmedsprog. Rapporten skal omfatte overvejelser om udarbejdelse af begrebssystem(er), begrebsdefinitioner, ækvivalens samt bilag med udskrifter af basens indhold: begrebsdiagrammer samt systematiske og alfabetiske begrebslister. Rapporten afleveres i 2 eksemplarer.
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tilfører den studerende den af virksomheder og organisationer efterspurgte kompetence i form af strukturering af viden og kortlægning af terminologi på dansk og andre sprog.

Formålet med valgfaget er at sætte den studerende i stand til at udarbejde og indlæse materiale i en terminologi- og vidensbase til brug for fx en virksomheds økonomiske/finansielle interne eller eksterne kommunikation.

Faget omfatter en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del indfører de studerende i terminologilærens principper. Den praktiske del består i træning i at arbejde med et terminologi- og vidensstyringssystem og i udarbejdelse af en terminologi- og vidensbase inden for et af den enkelte studerende selvvalgt afgrænset emne. Terminologi- og vidensbasen udarbejdes på dansk og et fremmedsprog, afhængig af den studerendes fremmedsprog på CLM-studiet.

Der arbejdes med flersproglig videns- og termorganisering, herunder begrebssystemer, definitioner, faglige og sproglige kommentarer, ækvivalensovervejelser etc.

Som empirisk materiale inddrages dokumentationsmateriale inden for forskellige delemner med bl.a. med afsæt i faget økonomisk sprog eller et andet emne efter deltagernes ønske til inspiration til udarbejdelse af den terminologi- og vidensbase, der skal afslutte forløbet.
I undervisningsforløbet løses en obligatorisk opgave i form af udarbejdelse af informationer vedrørende et mindre antal begreber og indlæsning i en mini-termbase. Mini-termbasen kan evt. danne basis for den endelige terminologi- og vidensbase.
 

Undervisningsformer
Læreroplæg og workshops. Hands-on-arbejde med termbase i terminologihåndterings-system, som er tilgængelige via Internettet.
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 13.30-15.10, uge 36-41, 43-48

Foreløbig litteratur

Forskelligt informationsmateriale (bøger, internettet, kompendier og noter) vedr. såvel den teoretiske som den empiriske del, herunder:

  • Madsen, Bodil Nistrup (1999). Terminologi 1 - Principper og metoder. København: Gads Forlag. (tilgængelig i elektronisk udgave, bestilles bedst hos Saxo http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?keyword=terminologi.+principper+og+metoder&x=0&y=0.
  • Madsen, Bodil Nistrup (2005). Håndbog i begrebsarbejde. Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 1: Principper. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades fra http://www.sst.dk/Udgivelser.aspx.)
  • Madsen, Bodil Nistrup (2006). Håndbog i begrebsarbejde. Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 2: Metoder og arbejdsforløb. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades fra http://www.sst.dk/Udgivelser.aspx)
  • Madsen, Bodil Nistrup (2011). ‘Why Knowledge Modeling is Important for Business and for a Danish Terminology and Knowledge Bank’. In: LSP Journal. 2, 2, s. 17-33. http://ej.lib.cbs.dk/index.php/LSP
Sidst opdateret den 17-02-2015