English   Danish

2015/2016  KAN-CPSYO1045U  Forandringsledelse

English Title
Change Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 28-05-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved eksamen skal den studerende demonstrere evne til at:
  • Identificere en organisatorisk forandringsproblemstilling
  • Foretage en teoretisk baseret analyse af forandringsproblemstillingen knyttet til fagets forandringsfænomener
  • Sammenligne og vurdere relevante teoriers forklaringskraft i relation til forandringsproblemstillingen
  • Udvælge, vurdere og anvende relevante teorier og interventionsmetoder til løsning af forandringsproblemet
  • Opstille en konkret, realistisk interventionsplan i relation til forandringsproblemet. Planen skal specificeres med hensyn til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af interventionen
  • Vurdere interventionsplanens forudsætninger, styrker og svagheder
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CPSYO1057U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forandringsledelse:

Faget fokuserer på forandringsbegrebet og hvordan organisatorisk forandring kan håndteres og analyseres på individuelt, gruppe, ledelse, og organisationsniveau. Der introduceres klassiske og nyere forandringsteorier (som bl.a. bygger på forskellige aspekter ved organisationspsykologien), samt cases som tager udgangspunkt i forskellige typer forandringsprocesser, fx fusioner, downsizing, implementering af nye arbejdsformer, globale samarbejder, mv. Formålet er således at øve de studerende i at anvende teori og metode til at anlægge en reflekterende, analytisk tilgang til organisatorisk forandring. Dette gøres i samspil med semestrets andet kursus: Interventionsmetoder i psykologien.

Undervisningsformer
Forandringsledelse:
Holdundervisning, gæsteforelæsninger og cases

Integreret miniprojekt:
Klyngevejledning

Semestrets 615 SAT fordeles på deltagelse og forberedelse til undervisningen i semestrets to fag samt til udarbejdelse af det integrerede miniprojekt.
Foreløbig litteratur

Forandringsledelse:

  • Kompendium og download (fremgår af lektionsplan på CBSlearn)
Sidst opdateret den 28-05-2015