English   Danish

2016/2017  KAN-CPSYV0025U  Målbar HR - psykologiske test i praksis

English Title
Evidence based HR - psychological testing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Henriette Kirkeby - Institut for Organisation (IOA)
Med gæsteoptræden ved relevante personer inden for HR
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
Sidst opdateret den 12-05-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Identificere problemstillinger relateret til bl.a. rekruttering, forfremmelse, afskedigelse som kan håndteres ved hjælp af datadrevet og evidensbaseret HR
  • Foretage teoretisk baserede analyser af problemstillinger inden for HR knyttet til fagets teorier og modeller om datadrevet og evidensbaseret HR
  • Forholde sig refleksivt og kritisk til de data, der ligger til grund for HR-beslutninger, samt til valget af bestemte værktøjer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen
Prøve/delprøver
Målbar HR - psykologiske test i praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets fokus er på, hvordan systematisk, datadrevet og evidensbaseret HR kan være med til at sikre mere kvalificerede og værdiskabende HR-beslutninger; Hvordan kan systematisk, datadrevet og evidensbaseret HR forstås og begrebsliggøres, samt hvordan kan der arbejdes med evidensbaseret HR på forskellige måder i organisationer? Dette leder bl.a. frem til bedre trivsel og forøget vækst for organisationen.

 

Faget omhandler væsentlige aspekter af HR som ansættelser, afskedigelser og forfremmelser, og hvordan der skabes træfsikkerhed i beslutningerne. Disse beslutninger er meget komplekse og indbefatter komplekse psykologiske forhold samt ofte uoverskueligt store mængder af information, der skal vægtes og benyttes på den rette måde for at nå den rette konklusion. Faget henvender sig til kommende ansvarlige inden for HR og ledere, og et af hovedformålene med faget er at give indsigt i uvurderlige værktøjer, som kan hjælpe med beslutningerne, og som kan være med til at bygge bro mellem teori og praksis.

 

I faget introduceres forskningsbaseret viden om effekter af HR-tiltag, og en række teoretiske og praktiske perspektiver på beslutningsprocesser i HR, herunder evidensbaseret og datadrevet HR, gennemgås.

 

I løbet af undervisningen præsenteres de basale værktøjer og psykologiske test til støtte for beslutninger, og der gives en introduktion til de mest basale statistiske begreber.  Ligeledes bliver det muligt at gennemføre en mini-certificering i et specifikt testværktøj, så de studerende efterfølgende er kvalificeret til benyttelse af dette. I løbet af undervisningen præsenteres desuden et bredt udsnit af testværktøjer tilgængelige på markedet, og kompetencer til kritisk at vurdere eksisterende testværktøjer trænes. Et andet væsentligt aspekt af datadrevet og evidensbaseret tilgang til HR-tiltag er klar kommunikation af resultater og anbefalinger til beslutningstagere, som også berøres i kurset.

 

Til hver undervisningsgang vil der indgå en øvelse. Øvelserne vil enten basere sig på teoretiske analyser/tolkninger af konkrete cases ud fra fx testresultater, eller de vil handle om de studerendes egne gennemførelser af psykologiske test, som bliver stillet til rådighed for de studerende. Endelig vil der i kurset være gæsteoptrædener ved fagpersoner inden for HR.

Undervisningsformer
Faget foregår over 5 hele dage spredt ud over hele semesteret.

Der er udstrakt studenterinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at lave præsentationer af dele af pensum, b) at deltage i gruppearbejde omkring cases med empiriske problemstillinger, samt c) deltage i øvelser med henblik på tolkning/forståelse af egne besvarelser af psykologiske test. Derudover forefindes tilbud om yderligere 5 undervisningslektioner, som er afsat til en minicertificering i et psykologisk testværktøj.

Faget indeholder 33 konfrontationstimer samt 5 timers certificering, som vil være frivillig.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 24 timer
Forberedelse til forelæsning 72 timer
Øvelser 9 timer
Forberedelse til øvelser 54 timer
Udførelse af test samt gennemgang af testresultat 12 timer
Udarbejdelse af skriftligt projekt til eksamen 34 timer
Certificering i psykologisk test, ikke obligatorisk 5 timer
Forberedelse til certificering, ikke obligatorisk 20 timer
Foreløbig litteratur

Bøger:

 

Dawes, R. M. (1994). House of Cards. Psychology and Psychotherapy built on Myths. New York, NY: Free Press.

 

Gregory, R. J. (2014). Psychological testing. History, Principles, and Applications.

Seventh Edition. Global Edition. Harlow, UK. Pearson Education Limited. ISBN: 978-1-292-05880-1.

 

Hedegaard Rasmussen, T. (2013). Målbar HR – en praktisk guide til datadrevet HR-ledelse. Dansk Psykologisk Forlag A/S

 

 

Kompendium

 

EFPA review model for the description and evaluation of psychological and educational tests. Test review form and notes for reviewers. Version 4.2.6. side 23-25 & 33-42.

 

Kirkebøen, G. (1999). Skjønn, formler og klinisk praksis: Hvorfor vurderer erfarne klinikere så dårlig enda de vet så mye? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 523-536

 

 

Artikler

 

Borsboom, D. (2006). The attack of the psychometricans. Psychometrika, 71(451), 425–440. http://doi.org/10.1007/s11336-006-1447-6

 

Brett, J. F., & Atwater, L. E. (2001). 360° feedback: Accuracy, reactions, and perceptions of usefulness. Journal of Applied Psychology, 86, 930-942. http://doi.org/10.1037//0021-9010.86.5.930

 

Guest, D. E. (2011). still searching for some answers. Human Resource Management Journal, 21(1), 3–13. http://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2010.00164.x

 

Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and Job Performance : The Big Five Revisited. Journal of Applied Psychology, 85(6), 869–879. http://doi.org/10.1037//0021-9010.85.6.869

 

Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree. The American Psychologist, 64(6), 515–526. http://doi.org/10.1037/a0016755

 

Kleingeld, A., van Mierlo, H., & Arends, L. (2011). The effect of goal setting on group performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 96(6), 1289–1304. http://doi.org/10.1037/a0024315

 

Kuncel, N. R., Ones, D. S., & Hezlett, S. a. (2001). A comprehensive meta-analysis of the predictive validity of the graduate record examinations: implications for graduate student selection and performance. Psychological Bulletin, 127(1), 162–181. http://doi.org/10.1037/0033-2909.127.1.162

 

Latham, G. P., & Locke, E. A. (2007). New developments in and directions for goal-setting research. European Psychologist, 12(4), 290–300. http://doi.org/10.1027/1016-9040.12.4.290

 

Locke, E. a, & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. A 35-year odyssey. The American Psychologist, 57(9), 705–717. http://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705

 

Meyer, G., Finn, S., Eyde, L., Kay, G., Moreland, K., Dies, R., … Reed, G. (2001). Psychological Testing and Psychological Assessment. American Psychologist Copyright, 56(2), 128–165. http://doi.org/10.1037//OOO3-O66X.56.2.128

 

Murphy, K. R. (2008). Explaining the Weak Relationship Between Job Performance and Ratings of Job Performance. Industrial and Organizational Psychology, 1(2), 148–160. http://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2008.00030.x

 

Pearsall, M. J., Christian, M. S., & Ellis, A. P. J. (2010). Motivating interdependent teams: Individual rewards, shared rewards, or something in between? Journal of Applied Psychology, 95(1), 183–191. http://doi.org/10.1037/a0017593

 

Roth, P. L., Purvis, K. L., & Bobko, P. (2012). A Meta-Analysis of Gender Group Differences for Measures of Job Performance in Field Studies. Journal of Management, 38(2), 719–739. http://doi.org/10.1177/0149206310374774

 

Rousseau, D. M., & Barends, E. G. R. (2011). Becoming an evidence-based HR practitioner. Human Resource Management Journal, 21(3), 221–235. http://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2011.00173.x

 

Salanova, M., Agut, S., & Peiró, J. M. (2005). Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1217–1227. http://doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1217

 

Schmidt, F. L., & Hunter, J. (2004). General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance. Journal of Personality and Social Psychology, 86(1), 162–173. http://doi.org/10.1037/0022-3514.86.1.162

Sidst opdateret den 12-05-2016