English   Danish

2017/2018  BA-BFILO2012U  Ontologi og viden

English Title
Ontology and knowledge

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Christian Garmann Johnsen - MPP
  • Rasmus Johnsen - MPP
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At demonstrere kendskab til de tre filosofiske grunddimensioner: ontologi, metafysik og epistemologi.
  • At kunne redegøre begrebsligt for de forskellige filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og afspejles i pensums tekster.
  • At kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i pensums tekster
  • At kunne fortolke begreberne organisation og organisering med udgangspunkt i kursets pensum.
Prøve/delprøver
Ontologi og viden:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

”Ontologi og viden” introducerer den studerende til de tre filosofiske grunddimensioner: ontologi, metafysik og epistemologi ved at beskæftige sig med de filosofiske grundspørgsmål om ’hvad der findes’, ’hvordan vi kan vide noget om det som er’ og ’hvordan grænserne for denne viden konstitueres’. Gennem læsning af filosofiske originaltekster undersøger faget hvorledes disse spørgsmål er blevet besvaret i løbet af den vestlige metafysiks historie og hvorledes disse traditionelle positioner udfordres af centrale tænkere i det 20. århundredes filosofi. Dermed inviterer faget den studerende til at reflektere over hvorledes viden og ontologi på samme tid muliggør og begrænser vores måder at forstå organisation og organisering på.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Tekstlæsningsøvelser
Diskussionsseminarer
Feedback i undervisningen
De studerende inddrages løbende i undervisningen med hjælp fra diskussionsfaciliterende opdrag. der gives feedback på gruppe-essayopgaver i løbet af semestret. En workshop støtter de studerende op til eksamen. Desuden feedback ved gruppearbejde i undervisningen og office hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 24 timer
Eksamen 20 timer
Forberedelse 127 timer
Foreløbig litteratur

Platon: ”Phaidon” (96a-107c), i Platon: Samlede værker bnd. 1, Gyldendal, s. 209-225

 

Platon: ”Staten” (357a-367e; 508a-522c), Museum Tusculanums Forlag, 2007, s. 73-87; 273-289

 

Platon: ”Parmenides” (126a-137c), i Platon: Samlede

værker bnd. 2, Gyldendal, s. 151-164

 

Aristoteles: Categories (Kap. 5, 2a11-4a22), in The Complete Works Of Aristotle, Princeton U. Press, 1984, p. 4-8

 

Aristoteles: Physics, Book II, Chapter1, (192b9-192b11) til Book II, Chapter 3, (194b16 -195b30), in The Complete Works Of Aristotle, Princeton U. Press, 1984, p. 19-25

 

Aristoteles: Metaphysics, Book 1, i (980a22- 982a3), s. 2-4; Book 4, i-iii (1003a22- 1005b33),s. 42-46; Book 7, i-iv (1028a9- 1032a10), s. 89-96 in The Complete Works Of Aristotle,Princeton U. Press, 1984

 

Descartes: Meditationer, I-III, Meditationer over den første filosofi, Det lille forlag

(OBS! Bogen anskaffes)

 

Descartes: Meditationer, IV-VI, Meditationer over den første filosofi, Det lille forlag

(OBS! Bogen anskaffes)

 

Kant: Prolegomena, s. Forord, §1-13; Bem. 1-2, Detlille forlag, 2011 s. 13-49

(OBS! Bogen anskaffes)

 

Kant: Prolegomena, §14-38, §40-49, Det lille forlag, 2011 s.54-82; 88-99

(OBS! Bogen anskaffes)

 

Heidegger: Væren og tid, §1-8, KLIM, s. 21-60

 

Heidegger: Væren og tid, §12-18; §28-32 KLIM, s. 74-113; s. 158-182

 

Deleuze: Difference and Repetition, Continuum, 2001, s. x-xvii

 

Deleuze: Difference and Repetition, Continuum, 2001, s. 129-167 

Sidst opdateret den 27-06-2017