English   Danish

2017/2018  BA-BINTO1057U  Virksomhedens Økonomiske Styring (2): Regnskabsvæsen

English Title
Business Economics (2): Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Leif Christensen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 14-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for eksternt regnskab i et beslutningsteoretisk perspektiv.
 • Identificere og sammenligne forskellige metoder til beskrivelse af en virksomheds overskud- og kapitalforhold.
 • Redegøre for begreberne: aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • Redegøre for og forstå indholdet i fundamentalanalysen.
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug.
 • Udarbejde analyser af rentabilitet og vækst.
 • Udarbejde analyser af projekters rentabilitet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
VØS (1) eller lignende
Prøve/delprøver
Virksomhedens Økonomiske Styring (2): Regnskabsvæsen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af eksaminander tilsiger det, kan syge-/omprøven i stedet afholdes som en 20 min. individuel mundtlig prøve i pensum.
Beskrivelse af eksamensforløbet

4 timers skriftlig stedprøve i pensum, cases og øvelser.  

Kursets indhold, forløb og pædagogik

.Faget har til formål:

 • At indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • At indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • At indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • At indføre og tilføre de studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode, som et led i en samlet økonomisk vurdering af en virksomhed.
 • at indføre og tilføre den studerende færdigheder i analyse af projektets rentabilitet.

 

Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, holdundervisning og øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Der er løbende feedback til de studerende i løbet af undervisningen under såvel forelæsningerne som øvelserne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 12 timer
Forberedelse 110 timer
Eksamen (samt forbredelse) 48 timer
Foreløbig litteratur
 • Alexander & Nobes: Financial Accounting - An International Introduction, Sixth Edition, Pearson, 2016
 • Anbefalinger om god selskabsledelse (up-loades på Learn).
 • Øvelsesopgaver og supplerende slides - up-loades på Learn.

              

 

Sidst opdateret den 14-12-2017