English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1532U  Regnskab og økonomistyring

English Title
Financial and Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Skærbæk - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 05-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal med sikkerhed:
 • Kunne redegøre for fagets teorier, modeller og teknikker.
 • Kunne anvende fagets teorier, modeller og teknikker i analyse af problemstillinger relateret til økonomistyring og den eksterne rapportering i virksomheder og organisationer.
 • Kunne perspektivere fagets elementer på praktiske problemstillinger inden for fagets domæne, samt nyttiggørelse af disse i handlingsanvisninger.
Prøve/delprøver
Regnskab og økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omfatter grundlæggende problemstillinger, begreber og modeller, samt ledelsesmæssige problemstillinger relateret til økonomistyring (intern regnskabsvæsen) og ekstern rapportering i form af konteringsproblemstillinger, beregnining af nøgletal samt tolkning heraf. Udgangspunktet ligger i grundlæggende regnskabsmæssige sondringer, omkostningsbegreber, optimeringssituationer, budgetteringstankegange, samt kendte styringsværktøjer som balance scorecard og activity based costing, m.m.

Undervisningsformer
Dialogforelæsninger
Øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback gives på studerendes spørgsmål og svar under undervisningen, samt på udførte øvelser og office hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 42 timer
Læsning af pensum 102 timer
Anden forberedelse til undervisningen 18 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 40 timer
Øvelsestimer 4 timer
Foreløbig litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Økonomistyring

Atkinson, A.A., Kaplan, R. S., Matusumura, E. M. and Young, M. S., Management Accounting, 6th. Edition. Pearson, 2007.

Elkjær, J. & Hjulsager, K. (2012): Årsrapport og virksomhedsanalyse, 6. udgave, Thompson.

 

 

Kompendium:

 

Mouritsen, Jan. Det styringsorienterede og det situationsbetingede regnskabsvæsen, to perspektiver på udformning af økonomistyringssystemer, I P. Melander, Nye Perspektiver i økonomistyringen, DJØF’s Forlag, 1989. 17 sider.

 

Skærbæk, Peter. Økonomistyring uden budgetter? Teori & Praksis, (ed.) Bøje Larsen, og Sten Jönsson, 2001, DJØF´s Forlag. 35 sider.

 

Birnberg, Jacob G., Turopolec, Lawrance, and Young, S. Mark. The Organizational Context of Accounting. In: Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No 2/3, pp. 111-129, 1983. 20 sider.

 

Skærbæk, Peter & Thisted, Jens Aaris. Unit Costs in Central Government Annual Reports: A Critical Appraisal of the Practices Developed. In: European Accounting Review, Vol. 13, No 1, 7-38, 2004. 17 sider.

 

Skærbæk, Peter. Annual Reports as Interaction Devices: The Hidden Constructions of Mediated Communication. In: Financial Accountability & Management, 21(4), November 2005. 28 sider.

 

Skærbæk, Peter. Implementering af økonomistyring. I T. B. Jørgensen og P. Melander (red.): Livet i offentlige organisationer - Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, profession og marked. (Jurist og økonomforbundet Forlag, 1992. 28 sider.

Sidst opdateret den 05-12-2017