English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1542U  Finansiel analyse

English Title
Financial Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 26-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne:
 • Forklare de finansielle markeder, herunder vise kendskab til tilhørende instrumenter.
 • Etablere nødvendig og tilstrækkelig information/beslutningsgrundlag for problemløsning.
 • Kunne anvende forskellige teknikker til værdiansættelse af projekter og selskaber, herunder at inddrage risiko, samt at opstille relevante forudsætninger.
 • Beskrive en virksomheds forskellige typer af risici, og hvordan disse kan have konsekvenser for investeringsbeslutninger og finansiering.
 • Beskrive finansielle optioner og anvende finansielle optioner til risikostyring.
 • Beskrive real optioner og deres rolle i værdiansættelse af projekter.
 • Formulere, afgrænse og analysere en mere omfattende finansiel problemstilling, formidle dette i et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Finansiel analyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forelæsninger og øvelseshold

 

Undervisningsformer
11 Forelæsninger på storhold hvor teorierne gennemgås og eksemplificeres. Mindre regneeksempler præsenteres.
10 Øvelser hvor teorierne gennemarbejdes/regnes.
Feedback i undervisningen
Både mundtlig og skriftlig feed-back indtænkt i undervisningsforløbet.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Forberedelse til forelæsninger 66 timer
Øvelser 20 timer
Forberedelse til øvelser 50 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse til eksamen 44 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk udbydes første gang i foråret 2017

Foreløbig litteratur

Hillier, David; Clacher, Iain; Ross, Stephen; Westerfield, Randolph; Jordan, Bradfor: “Fundamentals of Corporate Finance”.3. udgave, McGraw Hill, 2014. ISBN: 978-0-0771-7823-9

Berk, Jonathan; DeMarzo, Peter: "Corporate Finance". 2. udgave, Pearson 2011 Kapitel 22

Sidst opdateret den 26-06-2017