English   Danish

2017/2018  DIP-DINBV1002U  Emerging Markets (Online)

English Title
Emerging Markets (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Niels Mygind - EGB
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
Sidst opdateret den 07-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • have viden om strategier, udlandsinvesteringer og salg ifm forretningsaktiviteter i de markeder
 • Kunne identificere ligheder og forskelle mellem specifikke nye markeder
 • Forstå hvordan disse økonomier bidrager til og indgår i globaliseringsprocesser
 • Forstå og forklare institutioners rolle for vækst og erhvervsudvikling
 • Foretage analyser af tendenser og vekselvirkninger mellem politik, institutioner og økonomi i nye markeder
 • At kunne præsentere, kritisk bedømme og anvende teorier og begreber gennemgået på kurset
 • At kunne identificere relevante indikatorer for politiske risiko, institutionel kvalitet og økonomisk udvikling og finde aktuel og opdateret information via internettet og biblioteksressourcer
 • At lægge analyser af nye markeder til grund for udviklingen af strategier for virksomheder med erhvervsaktiviteter, eller planer om sådanne aktiviteter, i de nye markeder
 • Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Prøve/delprøver
Emerging Markets:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus giver deltagerne viden om de centrale økonomiske, politiske og sociale dynamikker i de nye markeder (’emerging markets’). Vægten ligger på de store økonomier – BRIK-landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, men også mindre økonomier i Asien og Østeuropa er inkluderet såvel som andre nye markeder
Kurset tager udgangspunkt i et tværdisciplinært perspektiv på økonomiske, politiske og sociale institutioner, deres udvikling og deres indflydelse på økonomisk vækst og forandring, incl. de måder hvorpå institutioner kan hæmme økonomisk udvikling.
Kurset giver et overblik over nylige politiske, institutionelle og økonomiske forandringer i udvalgte nye markeder. Fokus ligger på vekselvirkningen mellem politik, institutioner og økonomi, med vægt på relationen mellem erhvervsliv og dets samfundsmæssige omgivelser.
Foreløbig plan for kurset:
 

 1. Nye markeder og globaliseringen - institutioners rolle belyst i en dynamisk samfundsmodel
 2. Hvad ligger bag den høje vækst i de nye vækstøkonomier?
 3. Makroøkonomiske stabilisering, liberalisering af institutioner og privatisering
 4. Rusland – transition og råvarebaseret vækst – magtspillet mellem oligarker og præsident
 5. Kina – dynamiske processer bag vækstudviklingen – kan det fortsætte
 6. Indien – demokrati og økonomisk udvikling – risici og muligheder
 7. Brasilien – makrostabilisering, udvikling og ulighed
Undervisningsformer
I forbindelse med kursets gennemførelse får den studerende mulighed for at deltage i ugentlige online forelæsninger samt adgang til en serie pointebaserede videoer relateret til kursusmaterialet. Den studerende får endvidere mulighed for, gennem øvelser og opgaver, løbende at arbejde med og videreformidle kursets materiale til dennes medstuderende. Der tilstræbes et aktivt undervisningsforløb hvor den studerende løbende kan forvente og naturligvis aktivt må bidrage til feedback. Samtidig tilbydes vejledning gennem kursets online coaches.
Feedback i undervisningen
Korte opgaver hver uge (ca. 2 sider) i Peergrade med feedback fra medstuderende.
Underviseren vil give generel feedback i den ugentlige online session.

Studenterarbejdstimer
Undervisning AC+ andre aktiviteter 21 timer
Forberedelse 51 timer
Eksamensopgave 65 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger mandage i uge 36 - 41. Afl. af eksamensopgave d. xx.xx

Foreløbig litteratur

Basu, K. 2012, The Indian Economy: Rising to Global Challenges, Cornell University, https:/​/​crawford.anu.edu.au/​acde/​asarc/​pdf/​narayanan/​oration/​2012oration.pdf
BCG/Knowledge Wharton (2007): What’s next for India –beyond the back office, 15p. http:/​/​knowledge.wharton.upenn.edu/​papers/​download/​manufacturingindiareport.pdf
BCG/Knowledge Wharton (2011): Rethinking Operations for a Two-speed World, special report, pp. 1-19
http:/​/​knowledge.wharton.upenn.edu/​papers/​download/​020111_RethinkingOperationsforaTwo-speedWorld.pdf
Branstetter L. and N. Lardy (2006): China’s embrace of globalization, NBER working paper series no. 12373 pp 3-56.
Böttcher & Deuber: As time goes by… Mixed showing after five years of EU eastern enlargement, DBResearch 12-05-2009, pp. 3-14 + 26-30. http:/​/​www.dbresearch.de/​PROD/​DBR_INTERNET_EN-PROD/​PROD0000000000241156.pdf
EBRD: Transition report (latest), London. www.ebrd.com
Economist: Special report on India (Sept 29, 2012); Brazil (Oct
Goldman Sachs (2010), “Is this the ‘BRICs Decade’?”, BRICs Monthly, Issue 10/03, May. http:/​/​www.goldmansachs.com/​our-thinking/​archive/​archive-pdfs/​brics-dream.pdf
IMF (2005): World Economic Outlook, September, ch. 3 Building Institutions pp.125-153 http:/​/​www.imf.org/​external/​pubs/​ft/​weo/​2005/​02/​pdf/​chapter3.pdf
IMF: relevant recent country reports.
Mygind N. (2011): Transition from plan to market – a PIE analysis, CBS, (25 pages), January 2011. http:/​/​openarchive.cbs.dk/​handle/​10398/​8486
Mygind N. (2008): Virtuous circles in Chinese growth - can it go on? 24 pages
Mygind, N. (2007): The PIE Model: Politics, Institutions, Economy, A Simple Model for Analysis of the Business Environment, CEES/CBS (26 pages), http:/​/​openarchive.cbs.dk/​cbsweb/​handle/​10398/​7062
OECD recent Economic Surveys for Brazil, Russia, India, China – through CBS Library with access to OECD I-library
Tushar Podder and Eva Yi ( 2007): India’s Rising Growth Potential in pp 11-25 , in BRICs and Beyond, Goldman Sachs 2007, BRICs and Beyond, http:/​/​www.goldmansachs.com/​our-thinking/​archive/​archive-pdfs/​brics-book/​brics-full-book.pdf
UNCTAD (latest): World Investment Report. www.unctad.org
UNDP (latest): Human Development Report. http://hdr.undp.org
Wilson, D. and Purushothaman, D. (2003),”Dreaming with BRICs: the Path to 2050”, Global Economics Paper No. 99, New York, Goldman Sachs. http:/​/​www.goldmansachs.com/​our-thinking/​archive/​archive-pdfs/​brics-dream.pdf
World Bank (2011), Multipolarity: The New Global Economy, Overview pp. 1-10, Global Development Horizons 2011 http:/​/​siteresources.worldbank.org/​INTGDH/​Resources/​GDH_CompleteReport2011.pdf
World Bank (2013): China 2030, Building a Modern, Harmonious and Creative Society, Part 1, pp. 1-65 http:/​/​www.worldbank.org/​content/​dam/​Worldbank/​document/​China-2030-complete.pdf
World Bank (2011)Global Development Horizons 2011, Multipolarity: The New Global Economy.

Sidst opdateret den 07-04-2017