English   Danish

2017/2018  KAN-CCMAO1027U  Revision 2

English Title
Auditing 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 28-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Forklare og anvende begreber, principper, og metoder i relation til de i indholdsbeskrivelsen nævnte videregående emner i revisionsprocessen, som er omfattet af Revision 2
 • Forklare revisors erklæringer i forhold til disses anvendelse og regulering
 • Forklare og anvende den generelle revisorregulering
 • Identificere den relevante regulering for en problemstilling indenfor revisoransvar, diskutere problemstillingen ud fra denne regulering, og konkludere i form af løsningsforslag
 • Identificere den relevante regulering for en problemstilling indenfor revisoretik, diskutere problemstillingen ud fra denne regulering, og konkludere i form af løsningsforslag
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der forudsættes indsigt svarende til deltagelse i faget Revision 1.
Prøve/delprøver
Revision 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Revision 2 vedrører særligt fire områder: (1) videregående emner i revisionsprocessen, herunder eksempelvis IT-revision, revision af regnskabsmæssige skøn, besvigelser, intern revision og koncernrevision, (2) Andre erklæringer, herunder andre erklæringer på årsregnskaber end revisionspåtegningen og eksempelvis budgeterklæringer, erklæringer til det offentlige og aftalte arbejdshandlinger, (3) Revisorregulering, herunder revisorloven, tilsyn med revisorer (kvalitetskontrol) og revisoransvar og (4) Revisoretik, herunder revisorer som en profession, revisors adfærd samt revisors uafhængighed.

Undervisningsformer
Faget består af storholdsforelæsninger i kombination med holdundervisning. Der tilbydes feedback og bedømmelse på 1 frivillig opgave i løbet af Revision 2.
Feedback i undervisningen
Feedback på en besvarelse til en frivillig opgave. Derudover diskuteres case-problemstillinger i holdundervisningen og der er her undeviserfeedback på diskussionen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 51 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 151 timer
Foreløbig litteratur

Oplyses senere

Sidst opdateret den 28-06-2017