English   Danish

2017/2018  KAN-CCMAV1013U  Besvigelser

English Title
Fraud examination

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Underviser: Kim Klarskov Jeppesen
Primære fagområder
 • Revision/Auditing
Sidst opdateret den 06-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Forklare de forskellige besvigelsestypers karakteristika.
 • Forklare og anvende teorier om hvorfor besvigelser opstår.
 • Analysere risikoen for besvigelser i forbindelse med revision af årsrapporten forklare principperne herfor.
 • Udvælge og forklare hvilke revisionshandlinger, der kan imødegå de identificerede besvigelsesrisici.
 • Identificere den relevante besvigelsestype og analysere sagens forløb i en konkret besvigelsessag.
 • Forklare straffelovens bestemmelser om formueforbrydelser.
 • Forklare principperne for revisionsfirmaets risikostyring.
 • Forklare hvorledes revisor skal rapportere i tilfælde af, at der opdages besvigelser under revisionen.
 • Forklare hvorledes hvidvask af penge foregår og revisors pligter i relation til hvidvask.
 • Forklare revisors rolle i forbindelse med forebyggelse og opdagelse af besvigelser.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 og Regnskab 2 på cand.merc.aud.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 3
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Mindst 2 ud af 3 hjemmeopgaver skal bedømmes som godkendt som forudsætning for indstilling til prøven.
Prøve/delprøver
Besvigelser:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give en uddybende forståelse for revisors rolle i forbindelse med besvigelser. Efter at have gennemgået faget vil den studerende forstå teorierne om hvorfor besvigelser opstår, have et overblik over de tre hovedgrupper af besvigelser med hensyn til hvorledes disse gennemføres og skjules, forstå hvorledes revisorer vurderer risikoen for besvigelser, kunne planlægge en revision der imødegår disse risici, og kunne redegøre for revisionsfirmaernes egen risikostyring i forbindelse med besvigelser.

Undervisningsformer
Faget kører fremover som blended learning, hvor den traditionelle undervisning i vid udstrækning er erstattet med videolektioner, multiple choice spørgsmål og hjemmeopgaver. Gennemgang af de tre obligatoriske hjemmeopgaver og spørgetimer vil dog stadig ske ved tilstedeundervisning. Den studerende skal være indstillet på selvstændigt at følge undervisningen i det tempo, der forudsættes i lektionsplanen. Eksamensformen er en individuel mundtlig eksamen uden forberedelse.
Feedback i undervisningen
Skriftlig feedback på multiple choice tests.
Mundtlig og/eller skriftlig feedback på hjemmeopgaver.
Studenterarbejdstimer
Læsning af pensum og onlineundervisning 140 timer
Hjemmeopgaver 30 timer
Tilstede undervisning 10 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Den gennemgående lærebog på kurset er:

 

J. Wells (2014), Principles of Fraud Examination (4th Edition), Wiley.

 

Hertil kommer en række supplerende artikler, som vil kunne hentes via Learn.

Sidst opdateret den 06-04-2017