English   Danish

2017/2018  KAN-CFIRO1067U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Jytte Grambo Larsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 31-05-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At forstå formålet med og indholdet i forskellige regnskabs- og økonomistyringsværktøjer og modeller.
  • At implementere og anvende værktøjerne og modellerne på forskellige analyse-, beslutnings- og planlægningsopgaver.
  • At kunne analysere og evaluere styrker og svagheder ved de enkelte værktøjer og modeller anvendt på forskellige opgaver.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmål vil blive udleveret til de studerende før eksamen. Ved eksamen vil den studerende trække et eksamensspørgsmål og har 20 minutters forberedelse. Selve eksamen tager ca. 15 minutter hvorefter den studerende forlader lokalet. Votering finder sted og den studerende meddeles karakteren med en kort motivering.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets fomål et at give de studerende mulighed for at udvikle en grundlæggende

viden om økonomisk styring af en virksomhed. Fokus vil være på design, implementering og anvendelse af forskellige konventionelle og moderne regnskabs- og økonomistyringsværktøjer og modeller til brug for analyser, beslutninger og opfølgning.


Finansielle og ikke finansielle data er et vigtigt grundlag for evaluering og styring af omkostninger og lønsomhed på forskellige segmenter, afdelinger og processer i virksomheden. Men det er også vigtigt som udgangspunkt for prisfastsættelse og planlægning. Kurset sætter fokus på opsamling af financielle og ikke-finansielle data, samt på hvordan de kan organiseres og anvendes i virksomheden.

Kurset indeholder følgende kerneelementer:

Job order costing & process costing

Contribution margin accounting

Absorption Costing
Activity Based Costing
Budgeting

Standard costing

Flexible budgeting
Pricing and intracompany transfers
The Balanced Scorecard

Undervisningsformer
Dialog lektioner blandet med øvelser og cases med fokus på indlæring af teori, værktøjer og modeller anvendt på virksomhedseksempler.

Involvering af de studerende er en vigtig del af læringsprincippet, hvilket gøres gennem dialog, casearbejde og præsentationer
Feedback i undervisningen
Ved løsning og gennemgang af cases i forelæsningerne gives feedback fra underviser til studerende og studerende til studerende. I forbindelse med den mundtlige eksamen modtager studerende ligeledes feedback her.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til og deltagelse i dialog forelæsninger 66 timer
Forberedelse til og deltagelse i exercises/cases 66 timer
Eksamensforberedelse 74 timer
Foreløbig litteratur

Seal, W., Rohde, C., Garrison, R.H. & Noreen, E.W.
Management Accounting,  2015
McGraw-Hill, 5. ed.


Diverse cases og artikler på CBSLearn.

Sidst opdateret den 31-05-2017