English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO2002U  Organisering og professionelle

English Title
Organization and Professionals

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
 • Jacob Vase - MPP
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Sidst opdateret den 01-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • At kunne anvende fagets organisationsteori og begreber til at beskrive konkrete problemstillinger i moderne velfærdsorganisationer
 • At kunne beskrive, med afsæt i fagets teori og begreber, hvordan professionskampe og ledelsesmuligheder hænger sammen med den konkrete organisatoriske kontekst
 • At kunne diskutere klassiske organisationsproblemstillinger med inddragelse af fagets teori og begreber
 • At kunne reflektere over egen ledelsespraksis med afsæt i fagets teori og begreber
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
MA-MMPAO2001U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at sætte de studerende i stand til at aflæse det organisatoriske ledelsesrum, man som leder agerer indenfor. Det er et ledelsesrum, der kan beskrives som et komplekst sæt af handlebetingelser, der skabes i krydsfeltet mellem politiske omgivelser og målsætninger, dominerende værdier i samfundet, stærke formelle og styringsmæssige bindinger, markante fagprofessionelle traditioner og interne og eksterne pres for forandring. Den organisatoriske ledelseskontekst lader sig ikke beskrive med enkle generelle modeller og lader sig ikke påvirke med et fast sæt af værktøjer. Tværtimod er hovedproblemet ofte de universelle forklaringer og de givne værktøjer. Derfor handler faget om at blive i stand til at bruge forskellige teoretiske ’briller’ til at få øje på forskellige aspekter og problemstillinger i organiserede sammenhænge, og om at få blik for sammenhængen mellem den organisatoriske kontekst og professioners og lederes mulighed for at handle.

 

Det sker ud fra tre grundperspektiver:

 • Et perspektiv, der har stor fokus på målrationalitet og bureaukratisk organisering, hvor der læses og diskuteres centrale tekster af den klassiske organisationsteoris centrale figurer, fx Taylors arbejde om scientific management, Hawthorne studierne og Webers bureaukrati-teori.
 • Et perspektiv, der har stor fokus på omverdenen og strukturer, fx den nyinstitutionelle teoris fokus på omverdenen og Mintzbergs fokus på strukturer.
 • Et perspektiv, der har stor fokus også på de uformelle kendetegn ved moderne organisering, fx nyere forskning om professioner i organisationer med særlig fokus på kultur, rolle- og identifikationsprocesser og magt.

 

De studerende skal kunne anvende alle tre perspektiver, når de skal forstå konkrete udfordringer og handlemuligheder, der vedrører organisationsspecifikke forhold.

Undervisningsformer
Holdundervisning/​Forelæsning/​Gruppearbejde
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 26 timer
Forberedelse 100 timer
Vejledning 10 timer
Eksamen 1,5 timer
Sidst opdateret den 01-08-2017