English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO2004U  Involvering og potentialer

English Title
Involvement and Potentials

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
  • Christa Breum Amhøj - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 01-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Kunne identificere og analysere relevante strategier, teknologier, interaktioner og ansvarsstrategier i relation til involvering og mobilisering af potentialer for offentlig værdi (velfærd).
  • Kunne argumentere for og designe konkrete involveringsstrategier eller teknologier begrundet i teoretisk funderet analyse af konkret case.
  • Kunne udpege og reflektere kritisk over ledelsesudfordringer og etiske dilemmaer i relation til konkrete strategier og teknologier for involvering og mobilisering af potentialer.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
MA-MMPAO2005U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at sætte de studerende i stand til at analysere, reflektere over og designe processer for involvering og mobilisering af ressourcer og potentialer i relation til relevante borgere, medarbejdere og andre stakeholdere i egen ledelseskontekst eller udvalgt case, herunder at kunne forholde sig kritisk til de ledelsesmæssige og etiske udfordringer, som forskellige involveringsstrategier og -teknologier indebærer.

 

Faget tager udgangspunkt i et bredt ressourcebegreb, der inddrager humane og sociale ressourcer i både faktisk og potentiel forstand. Diagnostisk forholder faget sig til aktuelle politikker om offentlig værdiskabelse (public value) med fokus på konkrete strategier og teknologier, der sigter på øget involvering og ’mægtiggørelse’ af såvel borgere, medarbejdere og andre stakeholdere i skabelse af offentlig velfærd. Herved overskrides det økonomiske ressourcebegreb som noget måleligt og faktuelt til fordel for ressourcer forstået som endnu ikke opdaget og udviklede potentialer i form af fx øget selvhjælp, kapacitet til selvledelse og selvudvikling, samarbejde, organisatorisk og socialt ansvar.

 

Faget ser på involveringsstrategier, som knytter sig til populære ledelsesopskrifter som anerkendende ledelse, autentisk ledelse og andre ’intimstrategier’, og der arbejdes med konkrete eksempler på involveringsteknologier, som fx udviklingssamtalen, forandringskompas og legeteknologier. Samtidig diskuterer faget de magt-, autoritets- og autonomiformer, som konkrete involverings- og mobiliseringsstrategier indebærer og sidst, men ikke mindst, de ledelsesmæssige udfordringer og etiske dilemmaer, som følger heraf.

 

Faget er inddelt i tre sammenhængende moduler:

  • Performance og potentialer i involvering (fagets grundbegreber)
  • Strategisk selvledelse, videns- og identitetsarbejde
  • Borgerinvolvering og samskabelse af velfærd

 

De studerende skal kunne analysere og forstå konkrete involveringspolitikker, teknikker, interaktioner og ansvarsstrategier i relation til disse tre temaer. Hvert tema har fokus på spørgsmålet om design af nye involveringsformer med potentiale for selvudvikling, øget ansvar og performance. Og de studerende trænes i såvel analyse af konkrete cases og debat om alternative design samt refleksion over de etiske og ledelsesmæssige udfordringer i potentialitetsledelse.

Undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning/​gruppearbejde
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 97 timer
Vejledning 10 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 01-08-2017