English   Danish

2018/2019  BA-BEBUO1007U  Danmark i et komparativt perspektiv

English Title
Denmark in a Comparative Perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Hubert Buch-Hansen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • International politisk økonomi/International political economy
 • Politologi/Political Science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Sammenholde Danmarks politiske økonomi med andre højtudviklede landes politisk-økonomiske systemer og udviklingen i disse over tid.
 • Redegøre for og sammenligne teorier vedrørende politisk økonomi, samt anvende disse teorier i en komparativ, empirisk analyse på baggrund af den studerendes selvstændige læsning af forskningslitteratur.
 • Præsentere en velargumenteret og teoretisk velfunderet analyse af en problemstilling med relevans for fagets tematik.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BEBUO1008U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette kursus sættes der med afsæt i forskningsfeltet komparativ politisk økonomi fokus på Danmarks politiske økonomi. Dette sker både via synkrone og diakrone sammenligninger, det vil sige sammenligner med andre lande samt sammenligninger over tid. Samlet set søger kurset søger at styrke de studerendes evne til analytisk tænkning og kritisk refleksion over de institutioner, der danner den samfundsmæssige ramme for virksomheder.

 

Kurset falder i to dele.I første del sættes der fokus på Danmarks generelle politiske økonomi, herunder hvordan den adskiller sig fra og ligner andre højtudviklede landes politiske økonomier. I den forbindelse introduceres toneangivende teorier inden for komparativ politisk økonomi, herunder “Varieties of Capitalism“-tilgangen samt konstruktivistisk og kritisk politisk økonomi. Der sættes blandt andet fokus på, hvordan dansk kapitalisme generelt har udviklet sig over tid og indenfor specifikke politikområder.

 

Kursets anden del beskæftiger sig med den danske velfærdsstat i komparativt perspektiv. Her introduceres teori om velfærdsmodeller, såsom Esping-Andersens velfærdsregime-typologi. Udover at sammenligne Danmark med andre lande tematiseres det hvorvidt den danske velfærdsstat over tid har udviklet sig til en konkurrencestat.

 

Eksamen i ’Videnskabsteori og metode’ afholdes i kombination med faget ’Danmark i et komparativt perspektiv’. Eksamensopgaven kan skrives på dansk eller engelsk.

 

For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:

 

 • Sammenholde Danmarks politiske økonomi med andre højtudviklede landes politisk-økonomiske systemer og udviklingen i disse over tid.
 • Redegøre for og sammenligne teorier vedrørende politisk økonomi, samt anvende disse teorier i en komparativ, empirisk analyse på baggrund af den studerendes selvstændige læsning af forskningslitteratur.
 • Præsentere en velargumenteret og teoretisk velfunderet analyse af en problemstilling med relevans for fagets tematik.
 • Forstå og sammenligne central videnskabsteoretiske positioner og begreber i relation til samfundsvidenskaberne, samt diskutere deres anvendelighed til besvarelse af en konkret problemformulering
 • Reflektere kritisk over forskellige teoriers og metoders videnskabsteoretiske grundlag samt begrunde deres relevans i relation til samfundsvidenskabelige problemstillinger
 • Anvende centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber til at analysere metodiske udfordringer i samfundsvidenskaben

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Udover forelæsninger består kurset af fire workshops som bidrager til at forberede de studerende til eksamen.
Feedback i undervisningen
Hver gruppe har efter udleveringen af eksamenstemaet mulighed for at få en halv times møde med en af underviserne. Her får de studerende mulighed for at få feedback på deres forskningsspørgsmål og valg af teori, videnskabsteori og metode.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 174 timer
Undervisning 28 timer
Workshop 12 timer
Sidst opdateret den 17-12-2018