English   Danish

2018/2019  BA-BIMKV1605U  Online Kommunikation

English Title
Online Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henriette Lungholt - Department of Management, Society and Communication (MSC)
  • Simon Ulrik Kragh - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-02-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Grundlæggende demonstrere kendskab til fagets teorier, modeller og metoder
  • Forstå og reflektere over, hvordan de centrale begreber kan bruges i praksis
  • Kunne analysere, vurdere og diskutere private og offentlige virksomheder og organisationers brug af online kommunikation og effekten heraf
  • I den skriftlige opgave kunne formulere sig klart og præcist med anvendelse af relevant fagsprog, angive kilder korrekt og konsekvent og sikre intern sammenhæng i fremstillingen
  • Kunne lave en kvalitativ og/eller kvantitativ undersøgelse af en eller flere digitale medier og vurdere resultatet ud fra et strategisk perspektiv
  • Ovenstående skal afspejles i det skriftlige produkt, som skal udformes i forbindelse med den skriftlige eksamen
Prøve/delprøver
Online Kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Skriftlig produkt med selvvalgt emne. Emnet skal godkendes af den fagansvarlige/​underviseren inden aflevering. Indholdet er som formuleret under "beskrivelse af eksamensforløbet".
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig produkt med selvvalgt emne. Emnet skal godkendes af den fagansvarlige/underviseren senest sidste undervisningsgang. Opgaven skal tage udgangspunkt i, hvordan en given privat/offentlig virksomhed eller organisation benytter online kommunikation i deres interne og/eller eksterne kommunikation, og hvordan det kommer til udtryk. Online-kommunikationen skal analyseres og vurderes ud fra de begreber, modeller og teorier, der bliver præsenteret i kurset, og det skal diskuteres, hvordan den pågældende virksomhed/organisation fremadrettet skal arbejde med online kommunikation i et strategisk perspektiv (digital strategi). Opgaven skal indeholde en kvalitativ og/eller kvantitativ undersøgelse af et eller flere digitale medier.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Vi lever i en tid, hvor kommunikation på online medier og digitale platforme er en selvfølge for private og offentlige virksomheder og organisationer, og hvor stakeholdere af enhver slags forventer, at online kommunikation er en del af den daglige kommunikation på tværs af interesser, strategier og mål. Vi har gennem de sidste to årtier gennemgået et paradigmeskift, hvor netværksrelationer, tværmedialitet og dialogisk kommunikation er i højsædet, når vi taler om vellykket kommunikation.

Faget Online Kommunikation giver de studerende et indblik i begrebet online kommunikation, herunder hvordan denne kommunikationsforståelse adskiller sig fra den traditionelle, og hvordan man som virksomhed og organisation kan blive bedre til at kommunikere online til ens målgruppe/stakeholdere/interessenter.

På kurset gennemgås redskaber, modeller og metoder til at få en bedre, men også kritisk forståelse af online kommunikation. Desuden arbejdes der med at kunne planlægge og producere online kommunikation på et kommunikativt plan (på kurset beskæftiges der ikke med programmer og teknikker – kun de kommunikative aspekter). I løbet af kurset berøres emner som netværkssamfund, sociale medier, storytelling på nettet, online retorik, sprog og visualitet på nettet, webanalyse samt brugertest. Desuden introduceres de studerende for metoder til at udvikle en digital strategi for blandt andet at give dem mulighed for at omsætte begreberne fra online kommunikation til praksis.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdundervisning. Forelæsningerne er tematiseret og har som udgangspunkt til formål at præsentere de studerende for centrale begreber, praktiske eksempler samt relevant teori inden for online kommunikation. Holdundervisningen er i høj grad baseret på de studerendes aktive deltagelse og har især fokus på diskussioner i klassen, bl.a. baseret på oplæg fra studerende. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af holdøvelserne være bygget op om cases samt empiri, som de studerende selv skal indhente og undersøge.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback mundtligt - både fra underviser og fra de andre studerende, således at feedback som disciplin bliver en del af læringen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 157 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Foreløbig litteratur

 

Obligatorisk litteratur:

Rose, Gitte B. og Christiansen, Hans-Christian (red.) (2015): Online Kommunikation. En introduktion. Hans Reitzels Forlag, København. 1. udgave, 1. Oplag. ISBN: 978-87-412-6143-0

 

Klastrup, Lisbeth (2017): Strategisk kommunikation på sociale netværksmedier. Samfundslitteratur, e-bog, 1. udgave  (Online produkt - koster 38 kr.)

ISBN 9788759326602

 

Artikler:

Diverse artikler, som opgives kort før semesterstart.

 

 

Sidst opdateret den 20-02-2018