English   Danish

2018/2019  BA-BMECO1802U  Matematisk statistik

English Title
Mathematical Statistics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Søren Feodor Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2018

Relevante links

Læringsmål
 • udvælge relevante statistiske modeller ud fra verbale beskrivelser af datasæt, og identificere relevante hypoteser i disse modeller
 • vurdere statistiske modellers validitet ved grafiske og numeriske metoder
 • gennemføre beregninger i forbindelse med statistiske analyser
 • konkludere på basis af statistiske beregninger
 • afrapportere resultaterne af ovennævnte i et klart sprog, med korrekt anvendelse af fagudtryk
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til matematik og sandsynlighedsregning svarende til de tre første semestre på HA(mat)
Prøve/delprøver
Matematisk statistik:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

 

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik


Undervisningen i statistik har til formål at give de studerende kendskab til matematisk statistisk teori samt statistiske modeller og metoder til at analysere observerede data i lyset af en statistisk model. Der gives dels en teoretisk indføring i centrale begreber og dels et kendskab til en række konkrete standardmodeller og -metoder. Metodernes og modellernes anvendelsesområder og begrænsninger indgår som centralt element.

 

Der undervises på et matematisk grundlag, dvs. faget anvender væsentlige dele af matematisk analyse, lineær algebra og sandsynlighedsregning. 

 


 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback på opgaveregning gives ifm øvelsesundervisningen.

Studerende kan få yderligere feedback ved at benytte den ugentlige kontortid.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 48 timer
Øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. frivillige hjemmeopg. 114 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Wackerly, Mendenhall, Scheaffer: Mathematical Statistics with Applications, 7th Edition, Duxbury 2008. kapitel 1, 8-14
 
Hertil kommer supplerende notater i fornødent omfang.


 

Sidst opdateret den 17-12-2018