English   Danish

2018/2019  BA-BPROO1007U  Regnskab

English Title
Financial Accounting and Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Leif Christensen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 13-12-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for eksternt regnskab i et beslutningsteoretisk perspektiv.
 • Identificere og sammenligne forskellige metoder til beskrivelse af en virksomheds overskud- og kapitalforhold.
 • Redegøre for begreberne: aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • Redegøre for og forstå indholdet i fundamentalanalysen.
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug.
 • Udarbejde analyser af rentabilitet og vækst.
 • Udarbejde analyser af projekters rentabilitet.
Prøve/delprøver
Regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

.Faget har til formål:

 • At indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • At indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • At indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • At indføre og tilføre de studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode, som et led i en samlet økonomisk vurdering af en virksomhed.
 • at indføre og tilføre den studerende færdigheder i analyse af projektets rentabilitet.
Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, holdundervisning og øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Der er løbende feedback til de studerende i løbet af undervisningen under såvel forelæsningerne som øvelserne.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Forberedelse 110 timer
Eksamen 48 timer
Foreløbig litteratur
 • Alexander & Nobes: Financial Accounting - An International Introduction, Sixth Edition, Pearson.
 • Anbefalinger om god selskabsledelse (up-loades på Learn).
 • Øvelsesopgaver og supplerende slides - up-loades på Learn.

              

Sidst opdateret den 13-12-2018