English   Danish

2018/2019  BA-BPROO2010U  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Claus Parum - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere, forklare og klassificere grundlæggende begreber, modeller og metoder (”fundamentals”) i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende finansielle instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng.
 • Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal samt vurdere cases og udsagn med en finansieringsteoretisk indgangsvinkel.
 • Analysere givne finansielle beslutningsproblemer, opstille konkrete løsningsforslag samt reflektere herover.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Mikroøkonomi svarende til faget Mikroøkonomi på HA(pro.).

Viden om det danske skattesystem svarende til beregning af årets indkomstskat ved varierende personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst for en lønmodtager i en given kommune.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Finansiering - Hjemmeopgave:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Delprøve 1 er en skriftlig hjemmeopgave, som vægter 30%.

Delprøve 2 er en 2-timers skriftlig stedprøve, som vægter 70%.

 

 

 

 

Finansiering - Skriftlig eksamen:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler de centrale principper i finansiel teori. Fokus er især på værdiansættelse af betalingsstrømme, investeringsplanlægning, porteføljeteori, kapitalstruktur og udbyttepolitik. Danske institutionelle aspekter med relevans for finansiel beslutningstagning inddrages.
 

Faget giver faglig baggrund i Finansiering såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med specialisering i Finansiering.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelser og en karakterbærende hjemmeopgave.
Feedback i undervisningen
Den studerende får markante muligheder for løbende og fremadrettet feedback på indsats fælles med andre studerende (form 1) og på ren individuel indsats (form 1 og 2).

Form 1: Dialogbaserede øvelser baseret på forudgående arbejde med opgavetekster af en kompleksitet svarende til den afsluttende 2-timers prøve.

Form 2: Hjemmeopgave som en integreret del af læringsforløbet. Opgaven er individuel og karakterbærende. Efter afleveringen drøftes løsningsmulighederne i plenum.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 51 timer
Øvelser 21 timer
Forberedelse 108 timer
Karakterbærende aktiviteter 26 timer
Foreløbig litteratur

Parum, Claus (ed.): Artikelsamling til Finansiering, Institut for Finansiering, 2018.

Florentsen, Bjarne, og Claus Parum: Hjemmeprøve og Øvelser, Institut for Finansiering, 2018 (tilgængelig via CBS Learn).

Hillier, David, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”, Third European Edition, McGraw-Hill, 2017 (ISBN oplyses i version 1 af lektionsplanen).

Ross, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, kapitel 2 og 3 (tilgængelig via CBS Learn), 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6).

Version 1 af lektionsplanen offentliggøres på Learn i uge 34.

Sidst opdateret den 22-06-2018